Regulaminy:

LPS KORAB:
Regulamin 2015/2016 – pobierz
Regulamin pracy Kapituły 2015/2016 – pobierz

LPS VIVE:
Regulamin 2015/2016 – pobierz
Regulamin pracy Kapituły 2015/2016 – pobierz

Mistrzowie Matematyki:
Regulamin 2015/2016 – pobierz

Mała Liga Piłki Ręcznej:
Regulamin 2015 – pobierz

SOS dla dzieci:
Regulamin pomocy dzieciom w ramach konta SOS dla dzieci – pobierz

Oświadczenia:

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych: chore dzieci – pobierz
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych: stypendyści LPS KORAB – pobierz
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych: stypendyści LPS VIVE – pobierz

Umowy:

Wzór umowy ze stypendystą: LPS KORAB 2015/2016 – pobierz
Wzór umowy ze stypendystą: LPS VIVE 2015/2016 – pobierz
Wzór umowy z Opiekunem Dziecka – pobierz
Wzór umowy darowizny dla Fundacji VIVE Serce Dzieciom – pobierz
Wytyczne do umów partnerskich – pobierz

Sprawozdania z działalności finansowej i merytorycznej:

2014 – pobierz
2013 – pobierz
2012 – pobierz
2011 – pobierz
2010 – pobierz
2009 – pobierz
2008 – pobierz
2007 – pobierz
2006 – pobierz
2005 – pobierz
2004 – pobierz