W ramach projektu umożliwiono młodzieży wzięcie udziału w warsztatach fotograficznych rozwijających ich zainteresowania i pozwalających na twórczą pracę. Poprzez zajęcia fotograficzne na 5 dniowych warsztatach w Jaworkach oraz w studio FOTOGRAFIK aktywność młodzieży została skierowana w kierunku ich własnego rozwoju.

Osiągnięto następujące cele szczegółowe:

  • zapoznano beneficjentów z warsztatami pracy m.in. operatora filmowego, fotografa, grafika komputerowego,
  • rozwinięto wśród beneficjentów umiejętności fotografowania i filmowania oraz pokazano im możliwości płynące z użycia technologii ICT,
  • wzmocniono u beneficjentów poczucie własnej wartości, pewności siebie, wiary w swoje siły i możliwości poprzez stworzenie kontekstu  bezpieczeństwa, akceptacji i stymulacji oraz przez zamknięcie cyklu warsztatowego prezentacjami – wymiernymi rezultatami pracy,
  • rozwijano i doskonalono umiejętności społeczne poprzez warsztaty z zakresu komunikacji, asertywności i autoprezentacji.