Grupa młodych piłkarzy ręcznych uczestnicząca w projekcie poprzez spotkania i dyskusje z psychologiem nabyła pewności siebie w pokonywaniu stresu przed, w trakcie i po zawodach. Zrozumieli, że podstawą do pracy nad sobą jest rozwijanie w sobie adekwatnego, realistycznego i pozytywnego wizerunku własnej osoby. Zawodnicy poprzez udział w warsztatach stali się bardziej świadomi wartości swoich umiejętności, atutów i ograniczeń oraz tego jak może je wykorzystać na treningach i podczas startów. W trakcie trwania projektu po raz pierwszy udało im się wygrać spotkania z drużynami, z którymi zawsze do tej pory przegrywali. Udowodnili sobie w ten sposób, że poczucie kontroli nad sytuacją obniża stres. Udział w projekcie pomógł im lepiej nawiązywać dobre kontakty z rówieśnikami. Trudno jednak powiedzieć czy wszystkie osoby z grupy w przyszłości wykorzystają nabyte umiejętności. Młody wiek zawodników i brak dotychczasowych doświadczeń w pracy nad sobą może usprawiedliwiać ich pewne braki w przyszłych zachowaniach.