Projekt dydaktyczno-wychowawczy pt. „Józef Piłsudski idolem patriotów” polegał na przeprowadzeniu lekcji patriotyzmu w sposób niekonwencjonalny wśród ok. 200 uczniów - z trzech pierwszych i dwóch drugich klas o profilu historycznym VII LO im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Wybrane zostało pięć cech charakteryzujących Marszałka, których, poprzez zabawę i rywalizację, młodzież szukała w sobie. Zadaniem prowadzących warsztaty uzmysławiały młodym uczniom, że każdy z nich jest Polakiem, który podobnie jak Józef Piłsudski, może działać – choć w innych wymiarach – na rzecz swojej Ojczyzny. Do realizacji Zadania zaproszeni zostali nauczyciele: historii, języka polskiego, wychowania fizycznego i plastycznego z VII LO. Każda z tych osób „pilotowała” warsztaty związane z jedną z cech charakteru reprezentatywną dla Marszałka. 11 listopada beneficjenci zostali zaproszeni do śpiewania pieśni patriotycznych na imprezę ogólnodostępną dla wszystkich Kielczan. Po niej też wyciągnęli wnioski, że nie należy wymyślać nowych symboli patriotycznych, tylko pozostać przy tych, które są. Najbardziej utożsamianą oznaką przynależności do Polski jest wg uczniów z VII LO godło i flaga państwowa.