Grupa KKM zawiązała się w 2005 roku z osób uczestniczących w projekcie Fundacji VIVE Serce Dzieciom „Jestem Przedsiębiorczy”. Wzięli w nim udział uczniowie z różnych szkół kieleckich pochodzący z małych miejscowości. Uczestnicząc w spotkaniach o różnorodnej tematyce odkrywali tajniki własnej kreatywności. Jednocześnie nabywali umiejętności wspólnego działania i rozwiązywania problemów. W szybkim czasie, osoby o podobnych zainteresowaniach, zaczęły pracować nad własnymi projektami.

Zrodził się pomysł zawiązania nieformalnej grupy pod nazwą „Klub Kreatywnej Młodzieży”. 4 sierpnia 2005 roku, w urokliwych Pieninach, odbyło się pierwsze spotkanie i tę datę członkowie Klubu uważają za datę narodzin ich twórczej pracy.

Dewizą Klubu jest pozytywne nastawienie do rzeczywistości i przełamywanie wszelkich barier uniemożliwiających drogę lepszego startu życiowego.

Swoją pracą członkowie grupy już dziś chcą czymś zadziwić nie tylko swoich rówieśników, ale również nauczycieli i rodziców. Stąd powstają ciągle nowe pomysły na różne projekty – np. „Bajeczna nutka”, „Wygibajtus”, „Ptasi świat”.