Projekt przeprowadzony był w dziesięciu kieleckich przedszkolach (decydowała kolejność zgłoszenia). Zapoznanie się nauczycieli przedszkolnych i dzieci z legendami osiągnęło zamierzony rezultat – u wszystkich przedszkolaków widać było świadome utożsamianie się z rodzimą Ziemia Świętokrzyską i duże zaangażowanie w tworzeniu prac plastycznych i inscenizacji. Nauczyciele podczas realizacji tego zadania mieli okazję poznać nowatorskie sposoby podejmowania trudnych (magicznych, niewyjaśnionych) zagadnień i rozpracowywać je za pomocą symboli, poprzez co, zawiłe treści stały się dla dzieci bardziej przejrzyste i zrozumiałe. Dnia 15 czerwca na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyło się zakończenie projektu i wszystkie przedszkola - ponad 300 dzieci miały okazję zaprezentować swój dorobek. Konkurs plastyczny przerósł oczekiwania wnioskodawców – jeśli chodzi o technikę i formę pracy. Przygotowano wernisaż w holu (na parterze) Domu Kultury i mogli go oglądać wszyscy przychodzący.