Projekt skierowany do wolontariuszy współpracujących z Fundacją w Staszowie. W trakcie realizacji uczniowie zapoznawali się z zabytkami w regionie świętokrzyskim charakterystycznymi dla danego stylu. Podsumowaniem każdego wyjazdu była prezentacja szykowana przez trzyosobowe zespoły beneficjentów. Młodzi ludzie poznali zabytki architektury, malarstwa i rzeźby. Zapoznali się z podstawowymi pojęciami historii i sztuki, nabyli umiejętność rozróżnienia stylów w architekturze, dowiedzieli się, jaki jest wpływ historii sztuki na rozwój kulturowy współczesnego społeczeństwa. Dzięki uczestniczeniu w projekcie większość beneficjentów nauczyła się pracować w zespole oraz profesjonalnie przygotowywać prezentacje tematyczne.
Turystyczna forma spędzania wolnego czasu, zwiedzając zabytki, przypadła młodym ludziom do gustu. Dowartościowali się również podnosząc własną samoocenę dzięki otrzymanej wiedzy na temat spuścizny historycznej regionu, w którym żyją. W swoich środowiskach lokalnych – szkole i domu z przyjemnością prezentowali zdobyte umiejętności związane z historią sztuki.