20 osobowa grupa młodych ludzi uczestnicząca w projekcie ze Szkoły Podstawowej nr 27 w Kielcach spędzała czas w sposób aktywny i twórczy. Podniesiona została ich świadomość na temat przyczyn, skutków, form i sposobów radzenia sobie z problemami z obszarów zażywania środków psychoaktywnych. Młodzież miała możliwość zdobycia informacji o czyhających na nią niebezpieczeństwach i sposobie przeciwstawiania się nim, o miejscach, do których można zwracać się o pomoc w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia. Podczas pracy, w oparciu o bezpieczne zasady i wartości, udało się stworzyć dziecięco – młodzieżową grupę liderów, która uczestniczyła w warsztatach profilaktycznych na terenie szkoły oraz w warsztatach dramy. Młodzi ludzie mieli okazję przeżywania doświadczeń w bezpiecznych warunkach, bo pod osłoną roli, którą odgrywali. Z całą pewnością było to doświadczenie, które rozbudziło u nich poczucie własnej wartości i możliwości wpływu na swoje życie oraz wyzwoliło chęć podejmowania dobrych decyzji.