Projekt „Nigdzie nie jestem sam – mój dom, moja szkoła, moje miasto” Fundacja realizowała w Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie. Działania miały na celu pomóc dzieciom aktywniej uczestniczyć w życiu publicznym poprzez wzmocnienie świadomości społecznej i obywatelskiej. Projekt prowadzony był w obrębie spraw związanych:
• przez pierwsze półrocze z Domem – rodzina, sąsiedzi i przyjaciele oraz środowisko naturalne
• w drugim półroczu wokół Społeczności Lokalnej – klasa, szkoła, miasto i państwo
Dzieci wprowadzane były w świat wartości ogólnoludzkich takich jak: dobro, prawda, piękno, sprawiedliwość, tolerancja, patriotyzm, wrażliwość na krzywdy ludzkie, godność, prawa człowieka. Większość dzieci zrozumiała (wyniki ankietowego badania), że wartości te odgrywają w życiu człowieka zasadniczą rolę. W czasie spotkań z psychologiem uczniowie opracowali kanony: ucznia, dobrego obywatela, obrońcy zwierząt, małego ekologa i przedstawili je mieszkańcom Staszowa podczas pikniku.

Kanony wypracowane przez dzieci – pobierz