Przeprowadzono wielobiegunowe działania rozbudzające postawy patriotyczne, adresowane do dzieci ze środowiska wiejskiego które uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Dębskiej Woli im. Jakuba Szelesta – żołnierza AK, nauczyciela, niestrudzonego działacza społecznego.
Celami głównymi projektu było:
• kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia, poprzez utożsamianie się z miejscem zamieszkania i jego historią
• propagowanie wiedzy historycznej na temat patrona szkoły, stworzenie izby pamięci Jakuba Szelesta, przygotowanie widowiska pt.: „Śladami Jakuba Szelesta”
• rozbudzanie świadomości patriotycznej wśród dzieci poprzez wycieczki do miejsc pamięci narodowej (klasa 5 i 6), spotkania, warsztaty i konkursy patriotyczne dla uczniów klas młodszych
• szerzenie wiedzy historycznej poprzez wskazanie dat istotnych dla historii Polski
• aktywizacja społeczna i kulturalna dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego