PiM logo

PIM – Pomagamy, Informujemy, Mamy możliwości

Punkty Informacji Młodzieżowej zostały uruchomione w dwóch kieleckich szkołach VII Liceum Ogólnokształcącym i Liceum Plastycznym oraz Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie. Ich podstawowym zadaniem było pomaganie młodym ludziom w podejmowaniu decyzji związanych z wyborem kierunku studiów i pracy zawodowej. Od poniedziałku do piątku na pytania młodzieży odpowiadali: prawnik, ekonomista, pracownik Kuratorium Oświaty, przedstawiciel organizacji pozarządowych i student – rezydent z krajów Unii Europejskiej.
Każdy PIM miał swojego opiekuna – nauczyciela odpowiedzialnego za realizację projektu. Przeprowadzono nabór 30 wolontariuszy do obsługi punktów – po 10 w każdym. Podczas szkoleń, pod okiem trenerów, rozwijali oni swoje zdolności interpersonalne, zapoznawali się z podstawami prawa oraz zasadami przedsiębiorczości. PIM-y wykształciły w młodzieży poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

PIM: biuletyn – pobierz

PIM-cio Gazetka: edycja specjalna – pobierz