logo_SOS

Regulaminy i procedury:

Regulamin pomocy dzieciom w ramach konta SOS dla dzieci – pobierz
Procedura pracy Fundacji przy przyznawaniu pomocy – pobierz

Formularze:

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych: chore dzieci – pobierz
Karta drogowa: przewóz chorego dziecka – pobierz
Wniosek o pomoc dla chorego dziecka – pobierz
Wniosek o pomoc rzeczową dla dzieci – pobierz
Wniosek o pomoc rzeczową dla rodziny – pobierz