Projekt był odpowiedzią na potrzeby 36 wolontariuszy w wieku 16 – 19 lat skupionych przy Fundacji VIVE Serce Dzieciom, działających na co dzień w Punktach Informacji Młodzieżowej (od stycznia 2008r.), W wyniku realizacji projektu wolontariusze podnieśli swoje umiejętności zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Ich praca wolontaryjna zyskała nowy wymiar – mogli działać na rzecz swoich społeczności poprzez doskonalenie własnych umiejętności, wykorzystując i rozwijając własne pasje i zainteresowania. Szczególnie istotne było zakończenie każdego bloku działań trwałymi, wymiernymi rezultatami – Kalendarz, gazetka szkolna, audycje radiowe. Te rezultaty ich działań, zważywszy na ich wysoką jakość, podniosły ich poczucie własnej wartości, pozwoliły im uwierzyć we własne możliwości i pokazały, że własne marzenia, realizowane przy współpracy ze szkołą i organizacją pozarządową, mogą stać się podwaliną do działań rzeczywistych, użytecznych społecznie. Akcje informacyjne w  zakresie podstawowych problemów społecznych, które podjęli na terenie swoich szkół, z całą pewnością oddziaływały na innych uczniów. Całość projektu została zrealizowana w ścisłej współpracy ze szkołami, na terenie których działają PIM-y i z całą pewnością przyczyniła się do wzmocnienia funkcji opiekuńczej i wychowawczej szkoły.