Fundacja VIVE Serce Dzieciom aktywizuje stypendystów z dwóch Programów Stypendialnych VIVE i KORAB poprzez stworzenie im możliwości realizowania się w pracy na rzecz środowiska lokalnego w którym żyją. Stypendyści podpisują porozumienia wolontaryjne i przez okres współpracy z Fundacją uczestniczą w wielu projektach. Doskonalą swoje umiejętności podczas warsztatów i codziennej pracy. Uczą się pracować w grupie, rozwijają współpracę z podmiotami pracującymi z młodzieżą, poszerzają światopogląd, poznają swoje prawa. Mają możliwość uczestniczenia w różnych przedsięwzięciach zgodnie z własnymi zainteresowaniami.

Wolontariat naukowy: biuletyn – pobierz

Wolontariat na szkoleniach

Wolontariat w dziupli naukowej

E-wolontariat

Mała Liga Piłki Ręcznej

Dni Dziecka

Zabawy karnawałowe