Zespół

Zarząd Fundacji:

Grażyna Jarosz – prezes Zarządu
Maciej Ślefarski – członek Zarządu

Rada Fundacji:

Jan Nowak – członek Rady Fundacji
Stanisław Wróbel – członek Rady Fundacji

Stali współpracownicy i wolontariusze Fundacji:

Projekty Stypendialne:
Małgorzata Leszcz
Maria Malec
Beata Rachoń
Ewa Rzepecka
Elżbieta Wysocka
Beata Wójcik
Grzegorz Kozak
Dariusz Kubalski
Andrzej Niepielski
Mariusz Pniewski
Marcin Skowron
Mirosław Żurawski

Mała Liga Piłki Ręcznej:
Jolanta Smolarczyk
Dorota Wąchała
Maciej Czerwiec
Piotr Oleksyk
Tomasz Olesiński
Paweł Popiel
Radosław Wasiak

Facebook Fundacji:
Artur Jarosz