RECYCLING NA MIARĘ. ALARM DLA ZIEMI
Scrolluj dalej
12/02/2020

Rusza czwarta edycja konkursu „Recycling na miarę” organizowanego przez Fundację VIVE Serce Dzieciom i Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach, którego tematem jest problem ochrony środowiska.  Człowiek świadomie, bądź nieświadomie niszczy świat zanieczyszczając różnymi odpadami najbliższe sobie otoczenie. W Polsce każda osoba jest producentem aż 325 kg odpadów w ciągu roku kalendarzowego, które zalegając na wysypiskach uwalniają trujące substancje do wód i gleb. Wyjściem z tej sytuacji jest budowanie spalarni do utylizacji śmieci. Jednak głównym sposobem przeciwdziałania zanieczyszczeniom odpadami jest ich segregacja i recycling, który  bejmuje odzyskiwanie surowców z produktów odpadowych i wykorzystywanie ich do produkcji nowych, poszukiwanych towarów. Tegoroczny tytuł to „Alarm dla Ziemi”.

Konkurs ma na celu:

  1. Propagowanie wiedzy na temat nurtu textail upcycling, którego założeniem jest pokazanie różnych możliwości przetwarzania wtórnego odpadów tekstylnych, papierowych i plastikowych w wyniku którego powstają produkty o wartości wyższej niż przetwarzane surowce. Proces ten pozwala zmniejszyć zarówno ilość odpadów, jak i ilość materiałów wykorzystywanych w produkcji pierwotnej.
  2. Propagowanie wiedzy dotyczącej możliwości powtórnego wykorzystania odpadów oraz popularyzację zachowań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
  3. Promowanie idei, możliwości i prostoty recyklingu.
  4. Dostrzeganiu zależności między człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem i wpływy postaw proekologicznych, w tym selektywnej zbiórki odpadów na stan środowiska naturalnego i jego zasobów.
  5. Pobudzanie kreatywnego myślenia, które może stać się pomysłem na oszczędność.
  6. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.
  7. Wyrabianie poczucia estetyki.
  8. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin

Zgłoszenie-formularz

Oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego Dziecka

 

Organizatorzy:
Fundację VIVE Serce Dzieciom
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach

Partnerzy:
Kuratorium Oświaty w Kielcach; adres: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 zwane w dalszej części Regulaminu Kuratorium.

VIVE Textile Recycling; adres: 25-663 Kielce, K. Olszewskiego 6 zwane w dalszej części Regulaminu
VIVE Textile Recycling.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego: adres: Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Prezydent Miasta Kielce: adres: 25-303 Kielce, Rynek 1

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych; adres: Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce

 

 

 

 

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy