BAZA STASZOWSKIEGO WOLONTARIATU W „PRZYSTANI KORAB”
Scrolluj dalej
27/10/2021

Odnaleźć siebie bezinteresownie angażując się w dawanie innym. Proste, ale i trudne. Gdzie się zgłosić, gdzie realizować tę piękną ideę, gdzie sprawdzić, czy faktycznie jest się altruistą? Świetlica Fundacji „Przystań Korab” ma stać się miejscem w Staszowie, w którym wolontariusze z sześciu staszowskich szkół podczas wspólnych spotkań i dyskusji zastanowią się, jakie podejmować działania na rzecz swoich małych społeczności lokalnych, by efektywnie i skutecznie popularyzować ideę wolontariatu. Projekt „Wspólnie działamy w staszowskim wolontariacie” ma dać odpowiedź na pytanie, jak bardzo dzisiejsza młodzież jest gotowa do wspólnej pracy na rzecz innych.
Inauguracja projektu odbyła się w doborowym składzie: Burmistrza i Wiceburmistrz Miasta i Gminy Staszów, Wicestarosty Staszowa, Dyrektorów szkół, Opiekunów szkolnych kół wolontariatu i Prezes Fundacji VIVE Serce Dzieciom. Grupa Inicjatywna przedsięwzięcia reprezentująca stypendystów Lokalnego Programu Korab przedstawiła główne założenia projektu, zachęcając do wsparcia i współpracy. Wiceprezes Stowarzyszenia Aktywni Korab Beata Wójcik, koordynująca wszystkie działania, liczy na owocną kooperację szkolnych kół wolontariatu przy realizacji pomysłów wolontariuszy, bo przecież „każdy może dać coś innym” (Barbara Bush). Opiekunka młodzieży Agnieszka Maćkowiak, psycholog Justyna Kowalczyk i informatyk Marcin Fulara już czekają na młodzież, by zacząć razem działać.

Projekt Stowarzyszenia Aktywni Korab „Wspólnie działamy w staszowskim wolontariacie” finansowany przez Narodowy Instytut Wolności wspierany przez: Fundację VIVE Serce Dzieciom, Miasto i Gminę Staszów i Starostwo Powiatowe w Staszowie.

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy