Dwudziestka MISTRZÓW MATEMATYKI z promesami!
Scrolluj dalej
13/11/2015

Oddech zapierało niejednemu stypendyście, gdy przekraczał progi nowoczesnego budynku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ul. Świętokrzyskiej 15 w Kielcach!

Czekała tam na nich Kapituła Programu Stypendialnego MISTRZOWIE MATEMATYKI.

Dzisiaj (13.11.2015) odbywała się bowiem uroczystość wręczania promes najlepszym matematykom z klas pierwszych gimnazjów województwa świętokrzyskiego, którzy uzyskali najwięcej punktów w konkursie na stypendium ogłoszonym przez Fundację VIVE Serce Dzieciom, w ponad 60% współfinansowanym przez Fundację mBanku.

Młodzi ludzie wraz ze swoimi najbliższymi zasiedli wygodnie w sali wykładowej. Przybyłych gości przywitała Pani Barbara Barszcz – Prodziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK w Kielcach. Do młodych ludzi Pani Profesor zwróciła się z wielką nadzieją, że to właśnie oni kiedyś, już jako doktorzy, obejmą katedry w instytutach Wydziału Matematycznego. Kolejno głos zabierali wszyscy członkowie Kapituły: Grażyna Jarosz – prezes Fundacji VIVE Serce Dzieciom, Agnieszka Servaas -Wiceprezes firmy VIVE Textile Recycling, Grzegorz Bień – Wicekurator Świętokrzyski, Magdalena Chrapek – Zastępca Dyrektora Instytutu Matematyki UJK oraz Ewelina Bęben – studentka 5. roku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Od Fundacji mBanku wszyscy stypendyści otrzymali upominki.

Wszyscy z dużym uznaniem zwracali się do stypendystów, gratulując im doskonałych wyników w nauce. Wspaniałym jest to, że młodzi ludzie nie tylko realizują program szkolny, ale również pogłębiają swoją wiedzę poprzez udział w różnych projektach czy zajęciach pozalekcyjnych. Rezultaty pracy sprawdzają w wielu konkursach zarówno szkolnych, wojewódzkich czy ogólnopolskich. Oprócz matematyki, która jest ich pasją, realizują się również w sporcie, muzyce, tańcu. Stypendyści, to niezwykli młodzi ludzie, którzy już w wieku 13 lat wiedzą, co chcą osiągnąć w życiu. Program stypendialny pozwoli im na pogłębienie swojej wiedzy poprzez uczestnictwo w warsztatach przygotowywanych przez naukowców Instytutu Matematyki oraz udział w pracy w grupie Facebook-owej, gdzie wspierani będą przez studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK.

 

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy