Działania Fundacji zrealizowane w 2006 roku
Scrolluj dalej
31/12/2006

15 stycznia: Bal kostiumowy „U Pana Twardowskiego” zorganizowany dla 300 dzieci z:
– Ogniska Wychowawczego prowadzonego przez siostry zakonne
– rodzin wielodzietnych z kościoła Świętego Józefa w Kielcach
– piszących do Fundacji

 

15 stycznia: Wydanie pierwszego numeru periodyku „OKO – obiektywny, kreatywny, odkrywczy miesięcznik dla młodzieży” opracowywanego przez młodzież z Klubu Kreatywnej Młodzieży działającego przy Fundacji.
Wypromowanie gazety podczas konferencji prasowej przygotowanej dla wszystkich mediów kieleckich.

 

16 stycznia: Współorganizacja charytatywnej akcji pod hasłem „Gramy dla Pawła” z VI LO w Kielcach na sportowy, inwalidzki wózek.

 

28 stycznia: Nagranie reportażu do programu X‑Wagon Telewizji Polskiej Program 3 pracy redakcji „OKA”.

 

6 luty: Rekrutacja młodzieży do Klubu Kreatywnej Młodzieży i redakcji „OKA”.

 

14 luty: Zorganizowanie przez wolontariuszy Fundacji z Klubu Kreatywnej Młodzieży zabawy Walentynkowej w Kinopleksie kieleckim, której atrakcją była „Ściana Miłości”.

 

20-25 luty: Zorganizowanie zimowych warsztatów dla wolontariuszy Fundacji – redaktorów miesięcznika „OKO”.

Wielkanoc 2006: Paczki świąteczne dla 250 dzieci z:
– dwóch Klubów Abstynenta w Kielcach i Skarżysku‑Kamiennej
– rodzin wielodzietnych z kościoła Świętego Józefa w Kielcach
– z Ośrodka Kuratorskiego w Jędrzejowie
– Klubu Abstynenta „RAJ” w Kielcach
– podopieczni i wolontariusze Fundacji

13 maja: Sponsorowanie wyjazdu młodzieży (wolontariuszy fundacji) na paradę Schumana do Warszawy w ramach integracji młodzieży z różnych części Polski.

 

13-18 maja: Sfinansowanie „Zielonej Szkoły” dla 15 niepełnosprawnych dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 w Kielcach.

1 czerwca: Sponsoring z okazji Dnia Dziecka:
– środowiskowej imprezy w Szkole Podstawowej w ramach akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”
– wycieczki do Krakowa UKS-Union z Włoszczowej
– prezentów dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgleńcu i Jędrzejowie
– słodyczy dla dzieci z domów dziecka w Muzeum Narodowym

2-4 czerwca: Pomoc cheerleaderkom z zespołu Integro w Staszowie w udziale w IX Mistrzostwach Polski Cheerleaders w Lesznie

 

19 czerwca: Spotkanie informacyjne z nauczycielami III Ogólnowojewódzkiego Turnieju „Mała liga Piłki Ręcznej” przyjęto zgłoszenia z 65 szkół.

29 czerwca: Promocja gazetki „OKO”.

 

24-30 czerwca:
– w ramach Święta Kielc i Jarmarku Świętokrzyskiego przygotowanie zbiórki publicznej na Klub Wsparcia Rodziców Dzieci Autystycznych
– organizacja pokazu mody z licytacją ubrań otrzymanych od Fundatora z firmy VIVE Textile Recycling (pobierz katalog)
– kwesta na głównym deptaku Kielc poprowadzona przez redaktorów „OKA”.

 

22-29 lipca: Wyjazd z młodzieżą na letni wypoczynek do Gdańska w ramach projektu „Jestem Przedsiębiorczy”.

 

16 września: W ramach projektu „Jestem Przedsiębiorczy” spotkanie w Jurajskim Parku w Bałtowie z członkami Zarządu Stowarzyszenia Delta.

 

wrzesień: Zakup podręczników dla dziesięciu dzieci, które złożyły podania w Fundacji oraz Ośrodka Szkolno‑Wychowawczego prowadzonego przez Kuratorów w Jędrzejowie.

koniec września: Rozpatrzenie podań o miesięczne, młodzieżowe stypendia i dofinansowania obiadów oraz internatu.

wrzesień-październik: W ramach akcji „Bądź bezpieczny na drodze” spotkania z pierwszakami i starszymi dziećmi ze szkół podstawowych na temat ruchu drogowego przeprowadzone przez policjantów z KW Policji. Zakup odblaskowych plakietek, „Vademecum dla rowerzysty i motorowerzysty” oraz druk specjalnie opracowanych na te okoliczność dyplomów.

wrzesień-grudzień: Zajęcia warsztatowe w cyklu dwutygodniowym w ramach projektu „Jestem Przedsiębiorczy”.

11 października-30 listopada: Przeprowadzenie III Turnieju Mała Liga Piłki Ręcznej w szkołach na terenie całego województwa w trzech kategoriach wiekowych szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Zawody przeprowadzone w 14 miastach powiatów Świętokrzyskich z udziałem około 900 zawodników, 160 cheeleaderek i ok. 6 tys. kibiców.

5 listopada: Rozpoczęcie remontu wynajętego lokalu w centrum Kielc od Zarządu Budynków Mieszkalnych na potrzeby Klubu Kreatywnej Młodzieży i Klubu Wsparcia Rodziców Dzieci Autystycznych.

30 listopada: W ramach Mikołaja seans filmowy dla dzieci z 8 szkół podstawowych w kieleckim Kinopleksie.

5 grudnia: Wspieranie Turnieju Mikołajkowego w piłkę ręczną dla szkół podstawowych.

8 grudnia: Współorganizacja Koncertu Mikołajkowego z udziałem ARKI NOEGO dla 1200 najbiedniejszych dzieci z miasta Kielce.

 

grudzień: Przygotowanie 150 świątecznych paczek dla dzieci będących pod opieką Fundacji z:
– Ośrodka Kuratorskiego w Jędrzejowie
– dwóch Klubów Abstynenta w Kielcach i Skarżysku‑Kamiennej
– rodzin wielodzietnych z kościoła Świętego Józefa w Kielcach
– wolontariuszy z Klubu Kreatywnej Młodzieży

styczeń-grudzień: Wspieranie promocji szkoleń prowadzonych przez policjantów z Komendy
Wojewódzkiej dla dzieci szkolnych przekazywanie nagród.

styczeń-grudzień: Przekazywanie materiałów opatrunkowych do 3 ośrodków leczniczych:
– Zgórsko
– Kielce Jagiellońska
– Kielce Onkologia

styczeń-grudzień: Przekazywanie materiałów do pracowni plastycznych 3 ośrodków rehabilitacyjnych:
– Państwowe Szkoły Sztuk Plastycznych w Kielcach
– Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Kielce, Jagiellońska
– Ośrodek Terapii Zajęciowej Kielce, Okrzei

styczeń-grudzień: Wydanie 10 numerów ośmiostronicowego miesięcznika „OKO” w nakładzie 1000 sztuk każdy rozprowadzanego nieodpłatnie w szkołach ponadgimnazjalnych.

styczeń-grudzień: Wspieranie 28 razy grup formalnych w różnego rodzaju akcjach.

styczeń-grudzień: wspieranie 36 razy indywidualnych podań na różnego rodzaju potrzeby
– zakup książek
– węgiel
– lekarstwa
– zabawki
– turnusy rehabilitacyjne
– aparaty lecznicze
– Zielona Szkoła
– straty po pożarze

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy