Działania Fundacji zrealizowane w 2005 roku
Scrolluj dalej
31/12/2005

Wielkanoc 2005: Paczki świąteczne dla 450 dzieci z:
– trzech Ośrodków Szkolno‑Wychowawczych
– dwóch Świetlic w Kielcach prowadzonych przez zakonnice
– dwóch Klubów Abstynenta w Kielcach i Skarżysku‑Kamiennej
– rodzin wielodzietnych z kościoła Świętego Józefa w Kielcach
– trzech Rodzinnych Domów Dziecka
– Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku
– piszących do Fundacji

marzec: Zakup nagród na VI Miejski Konkurs Ortograficzny dla uczniów Gimnazjów w Kielcach.

marzec-kwiecień: Zakup okularów leczniczych dla pięciu dzieci z Kielc.

ferie wiosenne: Sfinansowanie wyjazdu dzieci na Święty Krzyż ze świetlicy „Po drodze” z Kielc.

kwiecień: Refundacja biletów do Muzeum Narodowej dzieciom ze Szkoły nr 17 w Kielcach.

13-18 maja: Sfinansowanie „Zielonej Szkoły” dla 15 niepełnosprawnych dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 w Kielcach.

maj: Pościel w ilości 200 kompletów dla Domu Pomocy Niepełnosprawnych w Piekoszowie.

maj: Zakup mikrofonu studyjnego dla zespołu muzycznego „Bąbelki” z Domu Pomocy Społecznej
w Gnojnie.

maj-wrzesień: Akcja „Widzę i jestem widoczny” wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji, ZHP i Stowarzyszeniem Wspólnie Pomagamy rozdawanie 4000 odblasków na rowery i tornistry dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

 

1 czerwca: Dzień Dziecka sponsoring:
– zabawy na Stadionie pod Skocznią przygotowanej przez Świętokrzyskie Klub Abstynenta Raj
– biletów do Bajkolandu i Teatru im. Stefana Żeromskiego dla dzieci z Ośrodka Wychowawczego w Kielcach
– prezentów dla Ośrodka Szkolno‑Wychowawczego w Węgleńcu
– wiosennego pikniku w gospodarstwie agroturystycznym „Antolka” dla dzieci z Ośrodka Szkolno‑Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach
– nagród na konkursy zorganizowane w czasie pikniku przez Komendę Miejską Policji w Kielcach
– 108 koszulek z logiem Fundacji dla zwycięzców „Czwartków lekkoatletycznych”

4-5 czerwca: Pomoc w organizacji VIII Mistrzostw Polski Cheerleaders w Staszowie.

10 czerwca: Spotkanie informacyjne z nauczycielami II Ogólnowojewódzkiego Turnieju „Mała Liga Piłki Ręcznej” – przyjęto zgłoszenia z 62 szkół.

 

10 czerwca: Rozpoczęcie projektu „Jestem Przedsiębiorczy” dla 20 osób ze szkół ponadgimnazjalnych; kreacja młodego człowieka, pomoc w realizacji jego marzeń. Pobierz prezentację dotyczącą projektu.

20 czerwca: Wycieczka dzieci do Krakowa ze świetlicy „Po drodze” z Kielc.

czerwiec: Zakup podręczników szkolnych dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Małogoszczy.

czerwiec-sierpień: Prowadzenie zajęć z młodzieżą w ramach projektu „Jestem Przedsiębiorczy”.

1-8 sierpnia: Wyjazd z młodzieżą z projektu „Jestem Przedsiębiorczy” w góry do Ośrodka Wypoczynkowego w Tylmanowej. Zobacz plan pobytu oraz regulamin wyjazdu.

 

2 sierpnia: Utworzenie przy Fundacji Klubu Kreatywnej Młodzieży.

sierpień: Opracowanie 4 wniosków do Programu MŁODZIEŻ wspólnie z Klubem Kreatywnej Młodzieży.

wrzesień: Uruchomienie strony www.fundacjavive.com.pl.

wrzesień 2006: Zakup podręczników dla 10 dzieci, które złożyły podania w Fundacji.

wrzesień: Przyznanie stypendiów 5 dzieci z rodzin ubogich.

5 października-25 listopada: Przeprowadzenie II Turnieju Mała Liga Piłki Ręcznej w szkołach na terenie całego województwa w trzech kategoriach wiekowych:
– szkoły podstawowe
– szkoły gimnazjalne
– szkoły ponadgimnazjalne

listopad: Sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego w Ameryce koło Olsztynka dla dziecka z porażeniem mózgowym.

od 1 grudnia: Nadzór nad projektem „OKO – obiektywny, kreatywny, odkrywczy miesięcznik dla młodzieży” w ramach przyznanych dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Młodzież.

 

6 grudzień: Akcja Mikołajowa dla dzieci:
– z Ośrodka Kuratorskiego w Jędrzejowie
– z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych dla słabosłyszących i niesłyszących Ośrodka Wychowawczego w Kielcach
– ze Świętokrzyskiego Klubu Abstynenta Raj w Kielcach
– zaproszonych przez Muzeum Narodowe w Kielcach
– z Ośrodka Szkolno‑Wychowawczego w Jędrzejowie

 

grudzień: Patronat nad Ogólnopolskim Turniejem Mikołajowym w piłkę ręczną dla dzieci ze szkół podstawowych.

grudzień: Paczki świąteczne dla 50 dzieci z:
– Ośrodka Kuratorskiego w Jędrzejowie
– dwóch Klubów Abstynenta w Kielcach i Skarżysku-Kamiennej
– rodzin wielodzietnych z kościoła Świętego Józefa w Kielcach
– działających w Klubie Kreatywnej Młodzieży

styczeń-grudzień: Przekazanie środków na pomoc w leczeniu 20 dzieci.

styczeń-grudzień: Przekazanie materiałów do pracowni plastycznych 6 ośrodków:
– Specjalistyczny Szpital Kompleksowej Rehabilitacji i Ortopedii Dziecięcej „Górka”w Busku Zdroju
– Państwowa Szkoła Sztuk Plastycznych w Kielcach
– Ośrodek Terapii Zajęciowej Kielce, ul. Słoneczna
– Ośrodek Szkolno‑Wychowawczy Kielce, ul. Warszawska
– Ośrodek Szkolno‑Wychowawczy Kielce, ul. Jagiellońska
– Ośrodek Terapii Zajęciowej Kielce, ul. Okrzei

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy