Działania Fundacji zrealizowane w 2007 roku
Scrolluj dalej
31/12/2007

15-21 stycznia: Wyjazd młodzieży z projektu „Jestem Przedsiębiorczy” na warsztaty do Istebnej.

 

27 stycznia: Bal kostiumowy „Zaczarowany ogród” zorganizowany dla 100 dzieci niepełnosprawnych.

 

styczeń-czerwiec: Dwa razy w tygodniu zajęcia z młodzieżą w ramach projektu własnego „Jestem Przedsiębiorczy”.

styczeń-czerwiec: Jeden raz w tygodniu język angielski dla członków Klubu Kreatywnej Młodzieży (działa od 2005 roku przy Fundacji).

styczeń-marzec: Kończenie remontu wynajętego lokalu w centrum Kielc od Zarządu Budynków Mieszkalnych na potrzeby Klubu Kreatywnej Młodzieży.

25 marca: Uroczyste otwarcie lokalu Klubu Kreatywnej Młodzieży przy udziale parlamentarzystów Ziemi Świętokrzyskiej i władz kieleckich.

Wielkanoc 2007: paczki świąteczne dla 250 dzieci z:
– rodzin wielodzietnych z kościoła Świętego Józefa w Kielcach
– z Ośrodka Kuratorskiego w Jędrzejowie
– podopieczni i wolontariusze Fundacji

 

4 kwietnia: Wizyta świąteczna wolontariuszy Fundacji u dzieci na oddziałach ortopedycznych w Szpitaliku Kieleckim i w Czarnieckiej Górze.

 

4 kwietnia-30 czerwca: Realizacja zadania „Legendy Świętokrzyskie w Przedszkolu” w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury – priorytet „Rozwój inicjatyw lokalnych”.

10 kwietnia: Ogłoszenie konkursu własnego (ze środków pochodzących z 1%) pt. „Małe Projekty” dla młodzieży z kieleckich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

kwiecień-czerwiec: Ze Strażą Miejską wspólna akcja pt. „Bezpieczna szkoła” dla dzieci ze szkół podstawowych w Kielcach.

7-12 maja: Sfinansowanie „Zielonej Szkoły” dla 15 niepełnosprawnych dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 w Kielcach.

13-18 maja: Sfinansowanie „Zielonej Szkoły” dla 15 niepełnosprawnych dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 w Kielcach.

14-30 maja: Nabór kandydatów do IV edycji Małej Ligi Piłki Ręcznej.

15 maja: Rozstrzygnięcie konkursu „Małe Projekty” i wyłonienie 4 laureatów.

1 czerwca: Sponsoring z okazji Dnia Dziecka:
– nagród na turniej piłki ręcznej organizowanego przez z ZSP nr 1 we Włoszczowie
– prezentów dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgleńcu i Jędrzejowie
– słodyczy dla dzieci z domów dziecka w Muzeum Narodowym

18 czerwca: Spotkanie informacyjne z nauczycielami IV Ogólnowojewódzkiego Turnieju „Mała Liga Piłki Ręcznej” – przyjęto zgłoszenia z 65 szkół.

czerwiec: Zakup komputera dla wolontariusza Fundacji jako nagroda na zakończenie Liceum Plastycznego w Kielcach.

czerwiec: Dofinansowanie wyjazdu 13 dziewcząt z zespołu cheerleaders „Integro” na obóz taneczny do Włoch.

11-17 lipca: Wyjazd z młodzieżą na letni wypoczynek do Tatralandii na Słowacji w ramach projektu „Jestem Przedsiębiorczy”.

 

wrzesień: Zakup podręczników dla dziesięciu dzieci, które złożyły podania w Fundacji oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego prowadzonego przez Kuratorów w Jędrzejowie.

koniec września: Rozpatrzenie podań o miesięczne, młodzieżowe stypendia dla uczniów z Klubu Kreatywnej Młodzieży.

wrzesień-grudzień: Zajęcia warsztatowe w cyklu dwutygodniowym w ramach projektu „Jestem Przedsiębiorczy”.

5 października-18 grudnia: Realizacja zadania pt. „Józef Piłsudski idolem patriotów” ze środków Ministerstwa Edukacji.

5 października-18 grudnia: Realizacja zadania pt. „Oblicza patriotyzmu – śladami Jakuba Szelesta” ze środków Ministerstwa Edukacji.

12 października-6 grudnia: Przeprowadzenie IV Turnieju Mała Liga Piłki Ręcznej w szkołach na terenie całego województwa w trzech kategoriach wiekowych – szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Zawody przeprowadzone w 14 miastach powiatów Świętokrzyskich z udziałem około 860 zawodników, 160 cheerleaderek i około 6 tys. kibiców.

8 listopada-31 grudnia 2007:
Realizacja projektu z środków Ministerstwa Edukacji pt. „Bezpiecznego Nowego Roku” w ramach zadania „Zapobieganie agresji i przemocy poprzez propagowanie wzorów w społeczeństwie oraz aktywizowania dzieci i młodzieży w działania na rzecz społeczeństwa”.

 

6 grudnia: W ramach Mikołaja seans filmowy dla dzieci z 6 szkół podstawowych w kieleckim Kinopleksie.

5 grudnia: Wspieranie Turnieju Mikołajkowego w piłkę ręczną dla szkół podstawowych.

17 grudnia-29 grudnia:
realizacja profilaktycznego projektu „Moc jest w Tobie” w ramach zadania „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży jako alternatywa wobec używania substancji psychoaktywnych” finansowanego przez Miasto Kielce.

grudzień: Przygotowanie 150 świątecznych paczek dla dzieci będących pod opieką Fundacji z:
– Ośrodka Kuratorskiego w Jędrzejowie
– dwóch Klubów Abstynenta w Kielcach i Skarżysku‑Kamiennej
– rodzin wielodzietnych z kościoła Świętego Józefa w Kielcach
– wolontariuszy z Klubu Kreatywnej Młodzieży

styczeń-grudzień: Wspieranie promocji szkoleń prowadzonych przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej dla dzieci szkolnych przekazywanie nagród.

styczeń-grudzień: Przekazywanie materiałów opatrunkowych do 3 ośrodków leczniczych:
– Hospicjum Caritas
– Kielce Jagiellońska
– Kielce Onkologia

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy