Działania Fundacji zrealizowane w 2008 roku
Scrolluj dalej
31/12/2008

20 stycznia: Bal kostiumowy „Z karnawałem przez świat” zorganizowany dla 400 dzieci.

styczeń: Ogłoszenie konkursu wspólnie z KS VIVE Kielce dla szkolnych kibiców ekstraklasy pt. „Wzorowy, kulturalny doping – kibicuj drużynie KS VIVE Kielce”.

styczeń-marzec: Remont dwóch pomieszczeń z przeznaczeniem na Punkty Informacji Młodzieżowej w dwóch kieleckich szkołach.

styczeń-czerwiec: Jeden raz w tygodniu zajęcia z młodzieżą w ramach własnego projektu „Jestem Przedsiębiorczy”.

styczeń-czerwiec: Jeden raz w tygodniu język angielski dla członków Klubu Kreatywnej Młodzieży (działa od 2005 roku przy Fundacji).

styczeń-czerwiec: Realizacja projektu „Warto być za”.

8 lutego: Wyjazd do Łodzi do Parku wodnego wolontariuszy z projektu „Warto być za”.

27-29 lutego: Stoisko w Targach Kielce, w ramach Targów edukacyjnych.

luty: „Akcja zima” – Słodkie bułki dla dzieci ze Szkoły Podstawowej 18 Kielce.

luty-kwiecień: Remont boksu dla matki z dzieckiem w Dziecięcym Szpitalu im. Buczkowskiego w Kielcach.

luty-kwiecień: Prowadzenie warsztatów dla młodzieży z ZSP1 w Kielcach oraz VII LO im. Piłsudskiego w Kielcach w ramach projektu „Warto być za”.

luty-czerwiec: Pomoc materialna zespołom sportowym w szkołach: ZSP 3 Włoszczowa, ZSZ 2 Kielce, SP 3 Staszów.

14-15 marca: Sponsoring XIII międzyszkolnego spotkania teatralnego w VII LO im. J. Piłsudskiego w Kielcach.

marzec-Wielkanoc: Paczki świąteczne dla 250 dzieci z:
– rodzin wielodzietnych z kościoła Świętego Józefa w Kielcach
– z Ośrodka Kuratorskiego w Jędrzejowie
– podopiecznych i wolontariuszy Fundacji

marzec: Wizyta świąteczna wolontariuszy Fundacji u dzieci na oddziałach ortopedycznych w Szpitaliku Kieleckim i w Czarnieckiej Górze.

25 marca: Wyjazd wolontariuszy do Sejmu RP w ramach projektu „Warto być za”.

28 marzec-18 kwietnia:
Sponsoring akcji „Bądź ostrożny na drodze” – Trzynasty Międzyszkolny konkurs ruchu drogowego.

16 kwietnia: Przeprowadzenie akcji dobroczynnej na rzecz kieleckich pięcioraczków podczas meczu ekstraklasy KS VIVE Kielce – zebranie 6,5 tys. złotych.


Pięcioraczki - Darowizna
 

18 kwietnia: Uroczyste otwarcie dwóch Punktów Informacji Młodzieżowej przy udziale parlamentarzystów Ziemi Świętokrzyskiej i władz kieleckich.

23 kwietnia-1 czerwca: Przyjęcia zgłoszeń do V edycji Małej Ligi Piłki Ręcznej.

kwiecień: Przyjęcie pod patronat opieki nad pięcioraczkami urodzonymi w Kielcach.

kwiecień-czerwiec: W dwóch PIM-ach realizacja zadania „Wyrównywanie szans wkraczania w dorosłe życie” poprzez realizację projektów mających na celu inspirowanie przedsiębiorczości, wyzwolenie kreatywności oraz umiejętności zaplanowania własnej przyszłości wśród młodzieży ponadgimnazjalnej, w szczególności pochodzącej z rodzin „dysfunkcyjnych” z środków Miasta Kielce.

kwiecień-czerwiec: W Szkole Podstawowej nr 27 w Kielcach przeprowadzenie zadania „Realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych dla uczniów kieleckich szkół” pt. „Zmniejszyć balast szkolnych doświadczeń” ze środków Miasta Kielce.

kwiecień-czerwiec: Ze Strażą Miejską wspólna akcja pt. „Bezpieczna szkoła” dla dzieci ze szkół podstawowych w Kielcach.

kwiecień-listopad: Stworzenie atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Jak cię widzą tak cię piszą” dla dzieci w gminie Morawica z środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

15 maja: Z udziałem burmistrza Miasta i Gminy Staszów powołanie Lokalnego Funduszu Stypendialnego KORAB oraz jego Kapituły, która zobowiązała się pozyskiwać środki na stypendia dla staszowskiej młodzieży.

1 czerwca: Dzień Dziecka sponsoring:
– nagród na turniej piłki ręcznej organizowanego przez z ZSP nr 1 we Włoszczowie
– prezentów dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgleńcu i Jędrzejowie
– słodyczy dla dzieci z domów dziecka w Muzeum Narodowym
– nagród na turniej piłki ręcznej organizowanego przez z ZSP nr 1 we Włoszczowie
– prezentów dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgleńcu i Jędrzejowie
– słodyczy dla dzieci z domów dziecka w Muzeum Narodowym

1 czerwca: Udział w festynie w Staszowie. Zorganizowanie promocji Fundacji, ze znaczącym udziale zespołu muzycznego „Wigor”. Pozyskanie środków na Lokalny Fundusz Stypendialny KORAB poprzez sprzedaż maskotek. Zebrano 1666,40 zł.

 

2-7 czerwca: Sfinansowanie „Zielonej Szkoły” dla siedmiu biednych dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 33 i z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 w Kielcach.

9 czerwca: Konferencja na Targach Kielce pt. „Młodzieżowa piłka ręczna w województwie świętokrzyskim” przy udziale wiceministra Sportu i Turystyki Zbigniewa Pacelta oraz trenerów szkolnych piłki ręcznej. Losowanie 64 szkół do grup rozgrywek w ramach projektu „Mała Liga Piłki Ręcznej”.

14 czerwca: Ogłoszenie wyników konkursu „Wzorowy, kulturalny doping – kibicuj drużynie KS VIVE Kielce” (I miejsce Włoszczowa 10 tys., II miejsce Suków 5 tys., trzeciego nie przyznano. Nagrody sfinansował KS VIVE Kielce.).

20 czerwca: Przyznanie stypendium pomostowego dla wolontariuszki Basi – uczennicy Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach w wysokości 3500 zł.

26 czerwca: Aukcja na rzecz kieleckich pięcioraczków w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach połączona z prezentacją mody i występami artystycznymi. Pozyskano 41190 zł.

1-8 sierpnia:
Wyjazd młodzieży z Punktów Informacji Młodzieżowej do Gdańska na letni odpoczynek połączony ze zwiedzaniem Trójmiasta.

15 sierpnia-31 grudnia: Realizacja projektu Punkty Informacji Młodzieżowej w ramach dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (FIO).

1 września-1 października: Remont pomieszczeń przeznaczonych na PIM-y w I LO Staszów i Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach.

2-8 września: Rozesłanie do 4 szkół ponadgimnazjalnych i 2 gimnazjów w Staszowie informacji o Lokalnym Funduszu Stypendialnym KORAB.

4 września: Powołanie Kapituły Lokalnego Funduszu Stypendialnego VIVE, opracowanie Regulaminu przyznawania stypendiów dla dzieci pracowników VIVE Textile Recycling ze środków wygospodarowanych z 1%.

5-7 września: Wyjazd młodzieży z PIM‑ów do Krynicy na warsztaty z wiedzy obywatelskiej.

13 września: Przyznanie przez Kapitułę Lokalnego Funduszu Stypendialnego KORAB 29 stypendiów w kwocie 1000 zł (po rozpatrzeniu 58 wniosków).

16 września: Przyznanie przez Kapitułę Lokalnego Funduszu Stypendialnego VIVE 15 stypendiów w kwocie 500 i 1000 zł (po rozpatrzeniu 38 wniosków).

26 września: Uroczyste wręczenie 15 stypendystom Lokalnego Funduszu Stypendialnego VIVE promes stypendialnych w Ośrodku Młodzieżowym „Zameczek” w Kielcach.

wrzesień-grudzień: Prowadzenie poradnictwa z zakresu ekonomii, prawa, prac wolontariackich, stypendiów dla młodzieży z VII LO im. Piłsudskiego w Kielcach w ramach projektu „FIO”.

1 października: Uroczyste wręczenie stypendiów dla 29 uczniów Lokalnego Funduszu Stypendialnego KORAB w Sali obrad Rady Miasta i Gminy Staszów przy udziale wszystkich członków Kapituły.

6 października: Uroczyste otwarcie V, jubileuszowego turnieju Małej Ligi Piłki Ręcznej do którego udział zgłosiło 54 drużyny ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

8 października-29 października: Rozegranie 11 dni eliminacji V turnieju MLPR.

10 października: Uroczyste otwarcie PIM w I LO w Staszowie.

14 października: Uroczyste otwarcie PIM w Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach.

23 października: Jednodniowa akcja młodzieży z VII LO w Kielcach „Bądź darem dla drugiego człowieka… Oddaj krew!”.

październik-grudzień: Prowadzenie poradnictwa z zakresu ekonomii, prawa, prac wolontariackich, stypendiów dla młodzieży z I LO w Staszowie i Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach w ramach projektu „FIO”.

3 listopada: Debata polityczna z posłem Konstantym Miodowiczem w PIM-ie w Staszowie.

4-19 listopada: Rozegranie 6 dni ćwierćfinałów V turnieju MLPR.

5 listopada: Wydanie 1000 egzemplarzy Biuletynu PIM.

14-16 listopada: Wyjazd młodzieży w Pieniny do Jaworek na warsztaty: prasowe, radiowe, fotograficzne i psychologiczne z zakresu komunikacji społecznej.

26 listopada: Rozegranie meczy półfinałowych V turnieju MLPR oraz spotkanie młodych sportowców z olimpijczykiem Zbigniewem Paceltem.

27 listopada: Uroczyste zakończenie V turnieju Małej Ligi Piłki Ręcznej z udziałem władz wojewódzkich i miejskich.

1 grudnia: Wydanie specjalnej ośmiostronicowej gazety „PIM‑cio” dotyczącej działalności trzech Punktów Informacji Młodzieżowej jako efekt warsztatów dziennikarskich.

6 grudnia:
Wydanie Kalendarza „Żyj z pasją” na 2009 rok, jako efekt warsztatów fotograficznych.

7 grudnia: Pomoc wolontariuszy Fundacji w pracach organizacyjnych podczas zabawy Mikołajkowej dla mieszkańców Staszowa.

10 grudnia: Wernisaż zdjęć w VII LO z warsztatów fotograficznych.

styczeń-grudzień: Przekazywanie materiałów opatrunkowych do Caritasu i Hospicjum Domowego w Kielcach.

styczeń-grudzień:
Organizowanie grup szkolnych z województwa Świętokrzyskiego na mecze ekstraklasy KS VIVE Kielce.

styczeń-grudzień:
Udzielenie pomocy materialnej prywatnym osobom, organizacjom społecznym oraz szkołom w odpowiedzi na prośby wpływające do Fundacji.

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy