Dzisiaj Dziuplą zawładnęła Kapituła LPS KORAB
Scrolluj dalej
30/06/2010

Beata Rachoń przygotowała opis 58 wniosków, które dostarczyli uczniowie do sekretariatów swoich szkół, starając się o stypendium na rok szkolny 2010/11. Posiedzenie Kapituły rozpoczęło się od oglądnięcia Kroniki, którą stypendyści prowadzili w minionym roku szkolnym.

Oj, dużo tych kartek zapełnionych!

Później żmudna analiza Wniosków. Wszyscy sumiennie zastanawiali się nad każdą osobą. Średnia ocen wysoka, a praca wolontaryjna u większości. Z zainteresowaniem komisja dowiadywała się o udziale uczniów w takich konkursach i programach jak np. „Akademia kompetencji kluczowych‑program rozwoju uczniów szkół ponad gimnazjalnych Polski Wschodniej”, „Przysłowia i powiedzenia Portugalii”, „Radon wokół nas”, czy bliższych rodzinnym stronom konkurs literacki „Najciekawszy zakątek Staszowa i regionu”. Udział w konkursie „Moje dorosłe życie obywatela Unii Europejskiej”, najbardziej zaciekawił Kapitułę – nasi stypendyści mają od 15 do 17 lat, ale pewnie mają dużą wyobraźnię! Dwie osoby nie dostarczyły odpisów świadectw i przepadły od razu. Ktoś pochwalił się swoją pracą artystyczną z ubiegłego roku szkolnego, listy motywacyjne nie odzwierciedlały talentów kandydata lub ograniczały się do kilku zdań o sytuacji socjalnej, a kilka osób niestety przekroczyło Regulamin przy wysokości dochodów przypadających w ich domach na osobę, prezentując przy tym zbyt niską średnią ocen na świadectwie końcoworocznym. Kapituła po raz pierwszy przyznała dwa „Stypendia Kapituły”, poza regulaminem Funduszu Stypendialnego KORAB, dla dwóch uczennic, które wykazały się wybitnymi osiągnięciami w pracy szkolnej i pozaszkolnej. 32 osoby otrzymały stypendia i telefon od Beaty Rachoń o pierwszym spotkaniu, pierwszego lipca o 13:00 w Dziupli Naukowej w PSP nr 3 w Staszowie.

 

Lokalny Fundusz Stypendialny KORAB finansują:
– Fundacja Batorego
– Urząd Miasta i Gminy Staszów
– Bank Spółdzielczy w Staszowie
– Marcin Skowron – Prezes firmy BARBARAS w Sztombergach
– Józef Bryk – Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
– Artur Garbacki -właściciel hurtowni chemicznych
– Fundacja VIVE Serce Dzieciom (z 1% odpisów od podatku)

Lista osób, które otrzymały stypendia Lokalnego Funduszu Stypendialnego KORAB:
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osieku:
1. Monika Suliborska
2. Przemysław Sośniak

Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie:
3. Gabriela Mazur
4. Aleksandra Nadrowska
5. Kamila Oleszek
6. Karina Papierz
7. Izabela Pawlaczyk
8. Tina Sadorska
9. Agnieszka Skrzypek

Gimnazjum nr 2 w Staszowie:
10. Adrianna Gach
11. Aleksandra Furmańska
12. Eliza Maj
13. Aleksandra Saramak
14. Magdalena Skubera
15. Agata Gromniak
16. Klaudia Podkowa

I liceum ogólnokształcące im. Kardynała Wyszyńskiego w Staszowie:
17. Michał Bielec
18. Katarzyna Dziedzic
19. Agnieszka Fąfara
20. Sylwia Gajek
21. Marcin Nowak
22. Karolina Oleszek
23. Amanda Słomińska
24. Katarzyna Zaleśna
25. Rozalia Żak

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie:
26. Ewelina Słomka
27. Sylwia Kondek

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie:
28. Angelika Hajska
29. Agnieszka Jaworska
30. Renata Jońca
31. Mateusz Maruszewski
32. Anna Swatek

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy