Gala liderów filantropii
Scrolluj dalej
20/11/2014

Wg Słownika Języka Polskiego: „Filantrop – człowiek wspomagający potrzebujących; dobroczyńca”. Bertus Servaas jest filantropem, którego nie do końca określił słownik. Nie napisane jest bowiem w tej definicji o wielkim sercu, jakie ma Fundator i założyciel Fundacji VIVE Serce Dzieciom. Żeby móc pomagać, trzeba przede wszystkim umieć bezinteresownie kochać ludzi i potrafić odnajdywać w nich bliźnich, którzy nie zawsze są idealni, mają problemy, nie urodzili się w tych najlepszych domach i z konieczności życiowych muszą wyciągnąć proszącą rękę.

Forum Darczyńców już po raz ósmy zorganizowało konkurs „Liderów Filantropii”, którego celem jest pokazanie firm, gdzie miarą sukcesu nie są jedynie wyniki ekonomiczne, ale również umiejętność dzielenia się zyskami na cele społeczne. Forum Darczyńców pokazując dobre przykłady chce „zarażać” innych filantropią. Uczestnicy konkursu przekazali w minionym roku na cele społeczne łącznie kwotę 94 152 641 zł. Wśród 34 firm, które przystąpiły do konkursu 24 założyły własne fundacje. To budujące.

Firma VIVE Textile Recycling, którą ponad 20 lat temu uruchomił w Kielcach wspólnie z przyjaciółmi Bertus Servaas, po raz ósmy przystąpiła do konkursu Liderów Filantropii. Zajęła drugie miejsce w kategorii firm, które przekazały w 2013 roku na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem. W VIVE Textile Recycling darowizny stanowiły 2,17%. W świecie dobrym wynikiem jest, gdy firma przekazuje 1% dochodów na filantropię. VIVE Textile Recycling przekroczyła ten poziom o ponad 100%! Dyplom uznania odbierała w Warszawie w Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, honorowego patrona konkursu, Prezes Zarządu Fundacji VIVE Serce Dzieciom Pani Grażyna Jarosz.

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy