Jak opanować stres
Scrolluj dalej
05/04/2009

Jak opanować stres przed, w trakcie i po zawodach” to kolejny projekt w ramach spójnego systemu działań Fundacji VIVE Serce Dzieciom oraz organizacji partnerskich na rzecz zapobiegania agresji i przemocy.

Zadanie jest realizowane w grupie 15 osobowej młodych sportowców uczęszczających do Gimnazjum nr 32 i należących jednocześnie do młodzieżowego zespołu grającego w KS VIVE Kielce.

Poprzez cykl warsztatów zrealizowanych w tej grupie w oparciu o przygotowany przez specjalistów program interwencyjno‑profilaktyczny, zakładający działania na rzecz dzieci, przy współpracy ich rodziców i trenera, osiągnięte zostaną poniższe cele:
1. Uzyskanie przez uczniów – zawodników lepszego rozumienia siebie i innych.
2. Zwiększenie umiejętności lepszej komunikacji z innymi.
3. Kształtowanie poczucia własnej wartości.
4. Rozwijanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi uczuciami – lekiem, gniewem, złością.
5. Kształtowanie postawy – uczenie tolerancji, akceptacji, budowania udanych relacji z innymi.
6. Rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji trudnych w kontaktach z innymi.
7. Uświadomienie sobie przez zawodników związku pomiędzy przynależnością do grupy, a zachowaniami agresywnymi jej członków.
8. Uświadomienie zawodnikom, że jako reprezentanci szkoły i klubu winni dawać przykład innym swoim zachowaniem.

Podczas warsztatów podjęte będą zagadnienia:
1. Dobre myślenie o sobie. Moje punkty oparcia.
2. Myśli, uczucia, zachowania. Jak zrozumieć, co przeżywają inni?
3. W poszukiwaniu wewnętrznego potencjału – trening rozwoju pewności siebie.
4. Co to jest złość? Co robisz ze swoją złością?
5. Co to jest agresja? Dlaczego zachowujemy się agresywnie? Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
6. Krótkie i trochę dłuższe sposoby radzenia sobie ze stresem startowym i treningowym.
7. Moje myśli są pod moją kontrolą – trening koncentracji uwagi.
8. Trening wyobrażeniowy, czyli wizualizacja.

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy