Komunikat komisji rekrutacyjnej
Scrolluj dalej
12/07/2010

9 lipca 2010 Komisja Rekrutacyjna zakończyła pracę kwalifikując 120 osób do Kursu Instruktora Piłki Ręcznej. Na naszą ofertę odpowiedziało 211 nauczycieli.

Komisja dokonując wyboru uczestników kursu kierowała się zapisami Regulaminu Rekrutacji.

Kryteria, które zadecydowały o wyborze to przede wszystkim:
– kolejność przysyłanych zgłoszeń zgodnie z pkt.IV.1. Regulaminu;
– spełnienie wymogu punktu II.3 Regulaminu, tj. komputerowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
Ponadto wobec dwóch wniosków wzięto pod uwagę pkt. II.6 ramy czasowe na zgłoszenie; jeden dotyczył osoby pracującej poza Województwem Świętokrzyskim nie spełnienie pkt. I, a dwie osoby ostatecznie wycofały aplikacje.

Komisja stwierdziła:
– pozytywną weryfikację pod względem formalnym – 161 zgłoszeń
– błędy formalne dyskwalifikujące – 50 zgłoszeń

Spośród zweryfikowanych formularzy wyłoniono na podstawie kolejności zgłoszeń 120 osób zakwalifikowanych na Kurs oraz 41 osób wpisano na listę rezerwową.

Komisja dokonała podziału przyjętej grupy uczestników na trzy podgrupy, stanowiące zespoły po 40 osób dla trzech terminów Kursu. Starano się dostosować wybór do preferencji kandydatów, choć ze 120 osób aż 70 wskazało pierwszy termin, drugi 37, a trzeci 13. Kwalifikacja do pierwszej grupy nastąpiła zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Każda osoba, która przysłała formularz zgłoszeniowy powiadomiona zostanie listownie o wynikach rekrutacji.

Przewidywane terminy rozpoczęcia trzech tur kursu to:
1) 10.09.2010
2) 10.12.2010
3) 11.03.2011

Szczegóły przekażemy w kolejnych komunikatach.

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy