Kurs instruktora piłki ręcznej
Scrolluj dalej
31/05/2010

Szanowni Państwo,

Fundacja VIVE Serce Dzieciom w partnerstwie z Klubem Sportowym VIVE Targi Kielce od 1 czerwca 2010 rozpoczyna nabór na Kurs Instruktora Piłki Ręcznej.

O środki na realizację przedsięwzięcia Fundacja wystarała się z Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL. Kurs jest odpowiedzią na Państwa prośby. Jest całkowicie bezpłatny. Kończy się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu wydanego przez Ministerstwo Sportu. Może w nim wziąć udział 120 nauczycieli wychowania fizycznego z województwa świętokrzyskiego. Proszę zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i zapraszam do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Czekamy na zgłoszenia.

Grażyna Jarosz
Koordynator projektu
 

Regulamin rekrutacji na kurs instruktora piłki ręcznej realizowany przez Fundację VIVE Serce Dzieciom i Klub Sportowy VIVE Targi Kielce:

I
W Kursie uczestniczyć mogą wyłącznie nauczyciele pracujący na umowę o pracę w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim.

II Formularz Zgłoszeniowy
1. Potencjalny uczestnik Kursu wypełnia Formularz zgłoszeniowy.
2. Formularz Zgłoszeniowy znajduje się na stronach:
www.fundacjavive.com.pl
www.vivetargi.pl.
3. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić komputerowo.
4. Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy należy przesyłać na adres Fundacji ViVE Serce Dzieciom na jeden z trzech adresów:
– 25-663 Kielce, K.Olszewskiego 6
– fundacja@vive.com.pl
– fax. 041 347 63 55
W przypadku wysyłania formularza na adres internetowy przyjęty on będzie jedynie w formacie JPG.
5. Niepodpisany formularz nie będzie rozpatrywany przez Komisję Rekrutacyjną.
6. Wypełniony Formularz należy dostarczyć do Fundacji
w terminie nieprzekraczającym 30 czerwca 2010.

III Komisja Rekrutacyjna
W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzić będą:
1. koordynator
2. z‑ca koordynatora
3. pracownik biurowy

IV Zasady rekrutacji
1. Wpływające do Fundacji Formularze Zgłoszeniowe będą numerowane w kolejności nadesłania. Kolejność będzie miała znaczenie przy kwalifikacji na Kurs.
2. 1 lipca 2010 roku wszystkie Formularze zostaną sprawdzone pod względem formalnym.
3. Na Kurs zakwalifikowanych będzie 120 osób, które odbywać będą zajęcia w trzech terminach wskazanych na Formularzach Zgłoszeniowych.
4. Komisja Rekrutacyjna zakłada możliwość zaproponowania nauczycielowi innego terminu Kursu, o ile zaistnieje taka konieczność (za dużo zgłoszeń na dany termin).
5. Przy kwalifikacji na kurs będzie brane pod uwagę podpisane Oświadczenie Dyrektora placówki, w której zatrudniona jest osoba wypełniająca Formularz Zgłoszeniowy, wykazujące potrzebę prowadzenia zajęć fakultatywnych z piłki ręcznej.
6. Nauczyciele, którzy nie zdołają zakwalifikować się na Kurs, umieszczeni zostaną na liście rezerwowej.
7. Komisja Rekrutacyjna zakończy pracę do 10 lipca 2010 roku.
8. Każdy z nauczycieli zostanie poinformowany listownie o decyzji Komisji Rekrutacyjnej.
9. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Kurs instruktora piłki ręcznej 2010 - Ulotka 1

Kurs instruktora piłki ręcznej 2010 - Ulotka 2

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy