Mierzymy wysoko
Scrolluj dalej
07/05/2015

Prezes Fundacji VIVE Serce Dzieciom Grażyna Jarosz przez 2,5 roku uczestniczyła w projekcie Forum Darczyńców „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce”. Przedsięwzięcie to miało na celu stworzenie przez fundacje korporacyjne własnych standardów, dzięki którym prowadzone przez nie działania na rzecz społeczeństwa będą jeszcze efektywniejsze, a wizerunek organizacji zostanie wzmocniony.

Ogłoszone dzisiaj standardy działania fundacji korporacyjnych zostały wypracowane w sposób oddolny i partycypacyjny przez przedstawicieli 45 fundacji z całej Polski, którzy w latach 2012-2015 co trzy miesiące spotykali się w Warszawie, aby podczas seminariów podnosić swoją wiedzę o fundacjach w Polsce i na świecie oraz w toku dyskusji budować wspólne zasady działania dla poszczególnych obszarów z zakresu zarządzania organizacją i prowadzenia działalności grantodawczej. W efekcie wspólnych prac Forum Darczyńców opracowało pierwszy w Polsce podręcznik dla osób zarządzających i tworzących fundacje korporacyjne. Podręcznik zawiera pełny zapis 12 wypracowanych standardów wraz z objaśnieniami, dobrymi przykładami ich stosowania przez fundacje oraz pytaniami sprawdzającymi spełnianie danego standardu.

Fundacja VIVE Serce Dzieciom utwierdziła się w przekonaniu, że w każdym działaniu potrzebne są określone zasady przyjęte przez społeczność za poprawne. Nie ma więc problemu, by wytyczne ze szkoleń, a zawarte w podręczniku „Standardy działania fundacji korporacyjnych” stosować w codziennej pracy. Mierzymy przecież wysoko!

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy