Młodzi artyści do dzieła!
Scrolluj dalej
12/01/2017

1200 kg barwnych materiałów recyclingowych z firmy VIVE Textile Recycling trafi do 30 szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego, by młodzi plastycy mogli stworzyć z nich artystyczne dzieła obrazujące 4 pory roku.
W dniu dzisiejszym rusza konkurs „Recycling na miarę. 4 pory roku” organizowany przez Fundację VIVE Serce Dzieciom i Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach. Ideą projektu jest rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej możliwości powtórnego wykorzystania materiałów tekstylnych oraz zachęcenie do kreatywnego podejścia do recyclingu. Konkurs „Recycling na miarę. 4 pory roku” jest częścią szerszego nurtu Textile Upcycling mającego na celu pokazanie różnych możliwości wtórnego przetwarzania materiałów tekstylnych. Pozwala to zmniejszyć zarówno wielkość odpadów, jak i ilość materiałów wykorzystywanych w produkcji pierwotnej. Konkurs trwa od 11 stycznia do 7 czerwca, kiedy to poznamy laureatów nagrodzonych prac.
Od dzisiaj na stronach organizatorów są do pobrania:
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
FORMULARZ ZGLOSZENIOWY
OŚWIADCZENIE RODZICÓW UCZNIA

Szkoła, by uczestniczyć w konkursie, jest zobowiązana do 27.01.2017 przesłać w pliku pdf wypełniony i podpisany formularz na adres fundacja@vive.com.pl . O zakwalifikowaniu do konkursu zadecyduje kolejność przyjmowanych przez Fundację zgłoszeń. 30 szkół weźmie udział w konkursie, o czym powiadomione zostaną do 15.02.2017
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w dniu 22.02 organizuje dla beneficjentów konkursu warsztaty, które dla 120 uczniów biorących w nich udział będą inspiracją przy tworzeniu ich własnych dzieł upcyclingowych. Szkoły otrzymają po 40 kg kolorowych materiałów recyclingowych do prac konkursowych. Podczas warsztatów realizowany będzie film, który później trafi do 30 szkół oraz na strony internetowe organizatorów.
Prace przyjmowane będą do 26 maja 2017 roku.
Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystego zakończenia w dniu 7.06.2017 roku. Dwunastu uczniów i dwanaście szkół otrzyma regulaminowe nagrody pieniężne.

Ważne daty:
12.01. – 27.01.2017 – przyjmowanie zgłoszeń
15.02.2107 – informacja o przyjętych do konkursu szkołach
22.02.2017 – inauguracja konkursu
do 26.05.2017 – przyjmowanie prac konkursowych
07.06.2017 – uroczyste zakończenie konkursu.

Informacje o konkursie również na stronach:
http://www.plastyk.kielce.pl/pl/
http://textileupcycling.pl/projekty/recycling-miare-4-pory-roku/

Organizatorzy:
Fundacja VIVE Serce Dzieciom
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego

Patronat
Kuratorium Oświaty w Kielcach

 

plakat 4pory roku__11 01 2017

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy