Naukowo i wspólnie na I Kongresie Ekologicznym dla Przedszkolaków
Scrolluj dalej
24/04/2019

Środowisko naturalne, ekologia, zrównoważony rozwój, partycypacja publiczna w rozwiązywaniu problemów środowiskowych – to pojęcia, które coraz powszechniej funkcjonują w świadomości obywatelskiej. Społeczeństwo coraz lepiej rozumie, że ma olbrzymi wpływ na przyszłość naszej planety. Przy okazji Pierwszego Kongresu Ekologicznego dla Przedszkolaków spotkał się świat nauki, samorządu, biznesu, sportu i organizacji pozarządowych Kielecczyzny, by pokazać swoje zaangażowanie w te coraz bardziej ważkie dla świata tematy.

Briefing, po oficjalnej części Kongresu, poprowadzili rzecznicy prasowi: Ewelina Rozpara Grupy VIVE i Jarosław Rybus Grupy MAC S.A.

Zabierali głos:

  1. Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik przedstawiła działania samorządu lokalnego na rzecz ochrony środowiska: informacyjno–edukacyjne, programowe i finansowe. Pani Wicemarszałek dodała także, że Kongres zmobilizował Urząd Marszałkowski do wysłania apelu do wszystkich samorządowców o eliminację plastikowych zastaw z biur oraz eventów.
  2. Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. dr hab. Jacek Semaniak podkreślił, że mając olbrzymią świadomość ekologiczną, prowadząc liczne badania i szkoląc nowe kadry uczeni kieleccy nie zapominają o najmłodszych, którzy z pobliskiego przedszkola odwiedzają naukowców w pracowniach uniwersyteckich
  3. Poseł na Sejm RP Adam Cyrański z zadowoleniem podkreślił duże znaczenie tego spotkania dla przyszłych wspólnych działań różnych środowisk, które powinny pokazać, że województwo świętokrzyskie może być liderem w realizowaniu projektów ekologicznych
  4. Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach  prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion  jako kardiolog podkreśliła, że stan zdrowia zależy aż w 20% od środowiska i stąd tak ważna jest dbałość o jego prawidłowe parametry. Często niekoniecznie dobry styl życia i złe przyzwyczajenia to aż w 50% wpływają na zdrowie, genetyka – kolejne 20%, a dla medycyny naprawczej, czyli lekarzy pozostaje zaledwie 10%.
  5. Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej dr hab. inż. Łukasz Orman mówił o świadomości ekologicznej Uczelni, o modelowym budynku Energis zaprojektowanym i wykonanym jako energooszczędny budynek dydaktyczno -laboratoryjny zasilany z odnawialnych źródeł energii.
  6. Zawodnik KS PGE VIVE Kielce Arkadiusz Moryto powiedział o roli klubu sportowego, który wspiera działania proekologiczne, a sam ucieszył się, że bierze udział w I Kongresie Ekologicznym dla Przedszkolaków i że bardzo ważnym jest, by wszyscy wspierali siebie nawzajem w podejmowaniu przedsięwzięć przyczyniających się do ochrony środowiska
  7. Prezes Zarządu Grupy MAC S.A. Grzegorz Kowalski swoją rolę upatruje w dbałości o dobór materiałów edukacyjnych, z których dzieci dowiadują się jak szanować otaczający ich świat
  8. Prezes Zarządu Fundacji VIVE Serce Dzieciom Grażyna Jarosz zwróciła uwagę na postawy społeczne ludzi, którzy w dbałości o siebie, swoje dzieci i przyszłe pokolenia realizują projekty ukazujące potrzebę włączania się w nurt proekologiczny, rozmawiają z politykami i światem biznesu, by ci brali większą odpowiedzialność za obecny i przyszły świat. Wymieniła Pana Michała Konopę z Warszawy, który zainspirował ją do organizacji Kongresu

Wszyscy uczestnicy briefingu podkreślali ważność wydarzenia, w którym brali udział.

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy