Oczekiwania i możliwości Stypendystów
Scrolluj dalej
03/10/2015

Pani Katarzyna Cukierska po raz kolejny spotkała się ze Stypendystami KORAB i VIVE na warsztatach. Tym razem młodzież miała zaproponować działania na najbliższy rok poprzez wskazanie potrzeb odbiorców oraz swoich możliwości. W pierwszym dniu odpowiadali na pytanie: „Czego oczekuje fundacja/szkoła/uczniowie/stypendysta będąc w LPS?”. W drugim dniui pytanie brzmiało: „Co ja mogę zrobić dla fundacji/szkoły/uczniów/siebie samego?”
W propozycjach Stypendystów pojawiły się m.in. odpowiedzi
Czego oczekuje fundacja?
• „Nie będziesz mieć fundacji cudzych przede mną”
• „Czcij fundatorów swoich i fundację swoją”
• Więcej zaangażowania ze strony stypendystów

Co mogę zrobić dla fundacji?
• Angażowanie się w akcje fundacji
• Robienie plakatów oraz ulotek zachęcających do oddania 1% na rzecz fundacji
• Samodzielne zbieranie informacji na temat osób potrzebujących pomocy wolontariuszy

Czego oczekuje szkoła?
• Wysokich wyników w nauce
• Zachęcać do udziału w wolontariatach
• Godnie reprezentować szkołę na arenie ogólnopolskiej, lokalnej itd.

Co mogę zrobić dla szkoły?
• Robienie plakatów i gazetek
• Podsuwanie pomysłów nauczycielom
• Edukowanie o wolontariacie

Czego oczekuje stypendysta?
• Wsparcia
• Wyrozumiałości
• Możliwości rozwoju
• Możliwości samorealizacji
• Możliwości wyrażania swojej opinii
• Nagród
• Możliwości integracji z innymi wolontariuszami
• Więcej wspólnych wyjazdów
• Więcej akcji charytatywnych
• Możliwość zobaczenia jak działają Kielce/Staszów

Co mogę zrobić dla siebie?
• Nauczyć się współpracy/komunikacji z innymi
• Zdobywać doświadczenie w organizacji różnych wydarzeń
• Rozwijać się intelektualnie
• Pobudzać kreatywność
• Przełamywać własne słabości
• Nauczyć się czerpać energię, radość, satysfakcję z pomagania innym
• Wymiana doświadczeń między wolontariuszami
• Udoskonalanie samego siebie

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy