Potrzebuję rodziców od zaraz
Scrolluj dalej
26/09/2010

„Potrzebuję rodziców od zaraz” to hasło rozpoczynającej się 2 października kampanii społecznej. Przedsięwzięcie zostało zainicjowane przez wojewodę świętokrzyskiego i zorganizowane we współpracy z członkami Świętokrzyskiej Koalicji na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego. Fundacja VIVE Serce Dzieciom przyłącza się do tej akcji.

Głównym celem akcji jest pozyskanie kandydatów do prowadzenia zastępczych form wychowania rodzinnego, takich jak rodziny zastępcze (w tym zawodowe) i rodzinne domy dziecka, jak również przekazanie najpełniejszej informacji o roli opiekuna zastępczego.

Poprzednie edycje kampanii „Potrzebuję rodziców od zaraz” zaowocowały zawiązaniem Świętokrzyskiej Koalicji na rzecz Rodzicielstwa Zastępczego. W jej skład weszli przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych, „Misji Nadziei”, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Sądu Rodzinnego, dyrektorzy Placówek Opiekuńczo‑Wychowawczych oraz Rodzinnych Domów Dziecka i Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zadaniem Koalicji jest rozpowszechnianie informacji na temat rodzinnej opieki zastępczej, a także podejmowanie szeregu działań zmierzających do wypracowania procedur, które w przyszłości spowodowały by zwiększenie liczby form opieki nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych.

Tegoroczna edycja przedsięwzięcia swoim zasięgiem obejmie obszar prawie całego województwa. Zorganizowane zostaną konferencje prasowe dla lokalnych mediów, dyżur pełnili będą specjaliści z Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, plakaty promujące kampanię zostaną rozwieszone w samochodach jednostek pomocy społecznej, placówkach oświatowych, autobusach komunikacji podmiejskiej. W wielu miastach regionu odbędą się spotkania z młodzieżą, a także festyny propagujące ideę rodzicielstwa zastępczego. Kampanię będą wspierać również parafie rzymsko‑katolickie, gdzie podczas niedzielnych nabożeństw, księża przekazywać będą wiernym informacje na temat zastępczych form wychowania rodzinnego. Kampania potrwa do 8 października.

Program akcji:

2, 3 października – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach
II Międzynarodowe Zawody Sportowe Rodzicielstwa Zastępczego. Sobota – godz. 9:30
Otwarcie Mistrzostw (udział 9 Rodzinnych Domów Dziecka z woj. świętokrzyskiego,
łódzkiego, pomorskiego)
Niedziela – godz. 10:00 mecz VIP-y konta rodziny zastępcze.

4 października – ŚUW, godz. 10:00
III Zjazd Rodzin Zastępczych i wystawa prac Uśmiechów znanych mieszkańców województwa oraz przyjaciół akcji m.in. uśmiech Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,
Wojewody Bożentyny Pałki‑Koruby, Wicewojewody Piotra Żołądka, piłkarzy Korony Kielce oraz zawodników, treneów i działaczy KS VIVE Targi Kielce.

5 października – Kino Moskwa, godz. 11:00
Spektakl w wykonaniu dzieci z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz konkurs na „Mini Przysmak”.

6 października – ŚUW, godz. 11:00
Uroczyste spotkanie Koalicji na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego. Specjalnym gościem spotkania będzie Joanna Luberadzka‑Gruca, Dyrektor Fundacji „Przyjaciółka”, członek Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

8 października – Antykwariat Naukowy im. Andrzeja Metzgera w Kielcach, godz. 20:00 Głośne Czytanie Nocą, z udziałem m.in. Wojewody świętokrzyskiego Bożentyny Pałki‑Koruby, Beaty Pszenicznej, ks. Adama Prusa

Potrzebuję rodziców od zaraz 2010

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy