Przyznano stypendia LPS VIVE
Scrolluj dalej
09/07/2010

Kapituła w składzie: Denis Beekhoven, Grażyna Jarosz, Krzysztof Łusiakowski, Elżbieta Wysocka, Mirosław Żurawski na posiedzeniu 9 lipca 2010 rozpatrzyła 31 wnioski o stypendia, które zostały złożone w Fundacji w wymagalnym terminie. Przy rozpatrywaniu zgłoszeń Kapituła brała pod uwagę oceny na świadectwie, jak również udział dzieci w olimpiadach, konkursach tematycznych i pracę wolontaryjną.

 
Zadecydowano:
1. Odrzucić 2 wnioski ze względu na uchybienia Regulaminowe.
2. Przyznać 21 stypendiów w wysokości 500 zł i 1000 zł.

Wszystkim, którzy złożyli Wnioski, Kapituła we wrześniu zaproponuje udział w projekcie „Jestem Przedsiębiorczy”, którego głównym założeniem jest wykreowanie przedsiębiorczości dzieci.

Przyznane stypendia:

W wysokości 500 zł:
1. Oskar Bednarski
2. Michał Jędryka
3. Daria Lech
4. Anita Lis
5. Jakub Michta
6. Angelika Pastuszko
7. Katarzyna Sideł
8. Anna Snoch
9. Małgorzata Snoch
10. Daniel Zawada

W wysokości 1000 zł:
1. Aleksandra Banasik
2. Monika Frydrych
3. Wojciech Kędziora
4. Patrycja Krajewska
5. Anna Królik
6. Milena Lis
7. Maja Michalec
8. Katarzyna Terelak
9. Paulina Wypych
10. Mateusz Zapała
11. Patrycja Zapała

Zgodnie z „Regulaminem pracy Komisji”, decyzje są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy