Przyznano stypendia LPS VIVE

Kapituła w składzie: Denis Beekhoven, Grażyna Jarosz, Krzysztof Łusiakowski, Elżbieta Wysocka, Mirosław Żurawski na posiedzeniu 9 lipca 2010 rozpatrzyła 31 wnioski o stypendia, które zostały złożone w Fundacji w wymagalnym terminie. Przy rozpatrywaniu zgłoszeń Kapituła brała pod uwagę oceny na świadectwie, jak również udział dzieci w olimpiadach, konkursach tematycznych i pracę wolontaryjną.   Zadecydowano: 1. Odrzucić 2 wnioski ze względu na uchybienia Regulaminowe. 2. Przyznać 21 stypendiów w wysokości … Czytaj dalej Przyznano stypendia LPS VIVE