Recycling na miarę. Świętokrzyskie dziedzictwo kulturowe
Scrolluj dalej
26/02/2018

Druga edycja konkursu „Recycling na miarę” ruszyła. Tym razem  jego tematem  jest świętokrzyskie dziedzictwo kulturowe. Rok 2018 został bowiem ogłoszony przez Komisję Europejską Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Z tej okazji na terenie całej Europy odbywać się będą różnego rodzaju wydarzenia informacyjne, artystyczne, kulturalne, edukacyjne oraz zwiększające społeczną świadomość.

Konkurs prowadzony jest w partnerstwie Fundacji VIVE Serce Dzieciom z Zespołem Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach. Skierowany jest do świętokrzyskich szkół podstawowych i gimnazjów, a  polega na przygotowaniu obrazów z materiałów tekstylnych pochodzących z recyklingu. Ideą projektu jest rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej możliwości powtórnego wykorzystania materiałów tekstylnych oraz zachęcenie do kreatywnego podejścia do recyklingu. Konkurs „Recykling na miarę. Świętokrzyskie Dziedzictwo Kulturowe” jest częścią szerszego nurtu Textile Upcycling, mającego na celu pokazanie różnych możliwości wtórnego przetwarzania materiałów tekstylnych.

 

Prace, zgodnie z Regulaminem, należy przygotować w trzech tematach:

Dziedzictwo materialne  – obejmujące budynki, które same mogą zawierać zainstalowaną sztukę, taką jak organy, witraże i freski, duże instalacje przemysłowe. Należą do nich obiekty istotne dla archeologii, architektury, nauki i technologii o określonej kulturze.

Dziedzictwo naturalne  – obejmuje wsie i środowisko naturalne, w tym flora i fauna, a także elementy geologiczne.

Dziedzictwo niematerialne – przekazywane przede wszystkim za pomocą przekazu ustnego i tradycji –tematem niematerialnym w Konkursie są Legendy Świętokrzyskie

Każda zgłaszająca się szkoła może przesłać minimalnie 3 prace i maksymalnie 12 prac konkursowych. W ramach nadesłanych prac muszą znajdować się od 1 do 4 prac z tematyki dziedzictwa: materialnego, naturalnego i niematerialnego – Legend Świętokrzyskich.

 

Ważne daty:

26.02. – OGŁOSZENIE Konkursu

do 20.03.2018 – przyjmowane zgłoszenia

27.03 – warsztaty w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego

do 01.06 – przyjmowanie prac konkursowych

do 07.06 – posiedzenie Kapituły – wybór 12 najlepszych prac, po 4 z 3 rodzajów dziedzictwa

14.06 – finał Konkursu

 

Serdecznie zapraszamy młodych Artystów do udziału w Konkursie.

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy