Recycling w świecie sztuki
Scrolluj dalej
27/03/2018

W Galerii Zespołu Państwowych Sztuk Plastycznych w Kielcach w doborowym towarzystwie artystów (o większych i mniejszych umiejętnościach) zainaugurowaliśmy drugą edycję Konkursu „Recycling na miarę”. Tym razem tematem jest świętokrzyskie dziedzictwo kulturowe, na które składają się zabytki o znaczeniu lokalnym związane z tradycją i historią ważną dla naszego regionu. 104 uczniów z 27 szkół przygotuje dzisiaj, podczas warsztatów,  prace artystyczne z wykorzystaniem odpadów tekstylnych.

Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Jacek Kowalczyk zabierając głos podczas oficjalnej części, podkreślił jak istotną jest dbałość o dorobek materialny i duchowy obecnych czasów i poprzednich pokoleń. Prezes Fundacji VIVE Serce Dzieciom Grażyna Jarosz wspomniała o organizacji UNESCO, która powstała by wspierać współpracę międzynarodową w dziedzinie kultury i sztuki.  Projekt „Recycling na miarę” wpisuje się w ogłoszony przez Unię Europejską na rok 2018 Rokiem Dziedzictwa Kulturowego – dodała.

Zanim rozpoczęły się warsztaty  Panowie Jan Białek i Przemysław Suliga z Grupy VIVE w nawiązaniu do tematyki konkursu  objaśnili  zasadę  3R –  Reduce, Reuse, Recycle – ekologicznego podejścia do surowców i energii. Pokazali również co można wykonać z wydawałoby się rzeczy nieużytecznych. Wicedyrektor Plastyka Małgorzata Surma zaprosiła młodzież do 6 pracowni, gdzie w bardzo szybkim tempie, bo w niecałe 3 godziny, powstawały dzieła sztuki wyczarowane ze ścinków materiałów. „Wspaniale uczyć się w takiej szkole” – mówiły dziewczęta z Kłucka. „Pracować pod okiem nauczyciela, który skupia się tylko na mnie, musi być super” – mówił Tomasz ze Złotej.  Przy pogaduchach powstawały m.in. legenda o narodzinach Kielc w 6-u obrazach , „klocki” ze świętokrzyską przyrodą, korale do ludowych strojów, czy wreszcie Gołoborze z guzików. Ta ostatnia praca została najlepiej oceniona przez jury składające się z nauczycieli  uczestniczących w konkursie. Uczniowie ze Skarżyska Kamiennej, Gimnazjum w Osieku i  Zespołu Szkół w Masłowie wyjechali do domu z nagrodami ufundowanymi przez VIVE Textile Recyling i Fundację VIVE Serce Dzieciom. Wszystkie szkoły otrzymały po 20 kg tekstyliów. Do 1 czerwca przygotowywać będą z nich konkursowe prace, które staną się żywym obrazem historii, wyobraźni i świętokrzyskiej tradycji.

Organizatorzy konkursu „Recycling na miarę. Świętokrzyskie dziedzictwo kulturowe”:
Fundacja VIVE Serce Dzieciom i Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego

Patroni:
Kuratorium Oświaty w Kielcach
Radio Kielce S.A.

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy