Spotkanie trenerów Małej Ligi Piłki Ręcznej
Scrolluj dalej
17/06/2009

Mała Liga Piłki Ręcznej rozpoczęła się 17.06.2009 roku spotkaniem trenerów z prezesem Fundacji VIVE Serce Dzieciom na sali konferencyjnej VIVE Textile Recycling.

Mimo zmian w Regulaminie związanych z uczestniczeniem amatorów, frekwencja zgłoszonych drużyn nie uległa zmianie (wbrew obawom malkontentów). Pojawiły się nowe zespoły, co Fundacja uważa za wielki sukces! Piłka ręczna staje się coraz bardziej popularna wśród młodzieży. Bardzo nas cieszy, że rodzina Małej Ligi Piłki Ręcznej powiększa swoje kręgi. Jak każdego roku przedyskutowaliśmy dotychczasowe rozgrywki. Trenerzy nie wnosili żadnych zastrzeżeń. Wyrazili jedynie obawy, co do poziomu szóstej edycji ze względu na brak zawodników profesjonalnych. Wspólnie przedyskutowane zostały konieczne zmiany w Regulaminie. W obowiązującej formule Regulamin zamieszczony zostaje poniżej.

Zmiany zaznaczono na czerwono.

Trenerów odwiedził Fundator Fundacji VIVE Serce Dzieciom i jednocześnie prezes KS VIVE Kielce. Pomógł przy losowaniu drużyn i podzielił się refleksjami związanymi z rozgrywkami ekstraklasy.

REGULAMIN

§ 1

1. Zespoły zgłaszają się do turnieju dobrowolnie.
2. Turniej rozgrywany jest w trzech kategoriach wiekowych:
a. szkoły podstawowe
b. szkoły gimnazjalne
c. szkoły ponadgimnazjalne
3. Pełną odpowiedzialność za drużynę ponosi jej opiekun = trener.
4. Zespół zgłoszony do turnieju reprezentuje swoją szkołę, w jego skład wchodzą uczniowie danej szkoły grający w piłkę ręczną amatorsko (z wyjątkiem szkół podstawowych), nie biorący udziału w rozgrywkach ligowych.

§ 2

1. W grze biorą udział dwie drużyny po maksymalnie 14 zawodników (7 na boisku i 7 rezerwowych).
2. W szkołach podstawowych dopuszcza się udział dziewcząt. W czasie gry na boisku mogą przebywać maksymalnie trzy dziewczynki.
3. W szkołach gimnazialnych i ponadgimnazialnych nie mogą brać udziału uczniowie, którzy brali lub biorą udział w rozgrywkach ligowych i są zgłoszeni jako zawodnicy klubowi.
4. Listy z nazwiskami, peselami i numerami uczniów biorących udział w Małej Lidze Piłki Ręcznej muszą być dostarczone do 1 października każdego roku do Fundacji. Listy muszą zawierać klauzulę „żaden z zawodników nie jest zawodnikiem klubowym” i muszą być podpisane przez trenera i dyrektora. Jednolite formularze do wszystkich zgłoszonych drużyn, Fundacja dostarczy do szkól do 10 września.
5. W przypadku naruszenia Regulaminu w § 2 pkt. 3 drużyna zostaje zdyskwalifikowana. Wszystkie mecze, które miała rozegrać będą oddane walkowerem 0:10.

§ 3

1. Celem gry jest zdobycie większej ilości bramek niż drużyna przeciwna.
2. Gol jest zdobyty wówczas, jeśli piłka całym swym obwodem przekroczy linię bramkową i znajdzie się w bramce.
3. Piłka może być rzucana, popychana, łapana, uderzana i zatrzymywana.
4. Zawodnicy mogą dotykać piłki wszystkimi częściami ciała oprócz podudzia i stóp.
5. Gracz będący w posiadaniu piłki może ją podać, kozłować lub trzymać nie dłużej niż 3 sekund. Nie może również wykonać więcej niż trzech kroków trzymając piłkę. Tylko bramkarz znajdujący się w polu bramkowym jest zwolniony z przestrzegania tych zasad.
6. W przypadku naruszenia pola bramkowego przez zawodnika atakującego zarządzany jest rzut od bramki.
7. Jeżeli piłka odbije się od bramki, bramkarza, bądź innego zawodnika i uderzy w sufit bądź urządzenia pod sufitem zarządzany jest rzut z linii bocznej.
8. Jeżeli zarządzony jest rzut wolny bezpośredni w ostatnich sekundach pierwszej i drugiej polowy, rzut wykonuje tylko jeden zawodnik atakujący, a zawodnicy obydwu drużyn muszą zachować od niego odległość co najmniej 3 metrów. Przy tym rzucie zawodnicy obrony nie mogą dokonywać zmian, a w drużynie atakującej może być dokonana jedna zmiana zawodnika wykonującego rzut.
9. Zawodnicy muszą być ubrani w jednolite stroje, składające się ze spodenek i koszulek, opatrzonych numerami. Numery na plecach muszą być widoczne dla obserwatorów spotkania. Podczas meczu nie wolno nosić biżuterii i okularów w twardych oprawkach oraz innych przedmiotów, mogących narażać na niebezpieczeństwo graczy.
10. Bramkarze występują w koszulkach różniących się od pozostałych zawodników.
11. Osoba z drużyny odpowiedzialna za nią, bierze udział w losowaniu i reprezentuje ją we wszystkich sprawach.
12. W każdej połowie spotkania trener może wziąć jeden czas dla swojej drużyny.
13. Zmiany zawodników dokonywane są w strefie zmian.
14. W każdej z grup zespoły biorące udział w turnieju rozgrywają mecze eliminacyjne systemem „każdy z każdym”.
15. Mecz rozpoczyna drużyna, która wygrała piłkę w losowaniu sędziowskim. Po zdobyciu bramki przez jedną z drużyn, zespół, który stracił bramkę wznawia grę rzutem ze środka boiska.
16. Mecz trwa:
w fazie ELIMINACJI:
wszystkie grupy wiekowe – 2 x 10 minut

w fazie ĆWIERĆ i PÓŁFINAŁÓW:
dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 2 x 15 minut
dla szkół podstawowych – 2 x 12 minut

w fazie FINAŁÓW:
dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 2 x 20 minut
dla szkół podstawowych – 2 x 15 minut

We wszystkich fazach przerwa między pierwszą i drugą połową trwa 5 minut
17. Awans do dalszej fazy rozgrywek wywalczą te drużyny, które w swych grupach zajmą pierwsze miejsca. O kolejności drużyn w tabeli decydują:
– zdobyte punkty
– stosunek bramek pomiędzy zainteresowanymi drużynami
Jeżeli dwa lub więcej zespołów uzyska tę samą liczbę punktów, to wyższe miejsce w tabeli uzyskuje zespół, który uzyskał kolejno:
a) większą liczbę zdobytych punktów pomiędzy zainteresowanymi zespołami
b) dodatnią różnicę bramek pomiędzy zainteresowanymi zespołami
c) liczbę zdobytych bramek pomiędzy zainteresowanymi zespołami
d) dodatnia liczbę bramek we wszystkich meczach
e) liczbę zdobytych bramek we wszystkich meczach
– mecz bezpośredni
– rzuty karne w przypadku remisu „meczu bezpośredniego”
18. W finałach spotkają się 4 najlepsze drużyny wyłonione w półfinałach.
– tym, kto rozegra mecz o pierwsze i trzecie miejsce, zadecydują pojedynki tzw. „na krzyż” rozegrane we wszystkich grupach wiekowych pomiędzy zwycięskimi drużynami z ćwierćfinałów.


§ 4

1. Organizator turnieju zapewnia:
a. opiekę medyczną
b. obsadę sędziowską
c. napoje dla każdej z drużyn
d. poczęstunek dla każdej z drużyn
e. ubezpieczenie uczestników turnieju
f. każdej zgłaszającej się drużynie – piłkę do piłki ręcznej

§ 5

1. Nagrody:

a. Każda ze szkół i każdy zawodnik turnieju otrzymują „DYPLOM UCZESTNICTWA”.

b. Drużyny, które dotrą do półfinałów otrzymują kolejno:
– 4 miejsce – dyplom za zajęcie IV miejsca; Puchar; koszulki z nadrukiem MLPR.
– 3 miejsce – dyplom za zajęcie III miejsca; Puchar; koszulki z nadrukiem MLPR.
– 2 miejsce – dyplom za zajęcie II miejsca; Puchar; koszulki z nadrukiem MLPR.
– 1 miejsce – dyplom za zajęcie I miejsce; Puchar; koszulki z nadrukiem MLPR + 10 piłek do piłki ręcznej.

c. Nagrody indywidualne dla zawodników z każdej kategorii wiekowej:
– najlepszy zawodnik – dyplom, statuetka, nagroda rzeczowa;
– najlepszy strzelec – dyplom, statuetka, nagroda rzeczowa;
– najlepszy bramkarz – dyplom, statuetka, nagroda rzeczowa;

d. Nagrody dla trenerów:
– dla każdego – dyplom, koszulka z logiem Małej Ligi Piłki Ręcznej
– dla dwunastu, których drużyny dotrą do półfinałów – nagroda rzeczowa;

e. Nagroda Prezesa KS VIVE Kielce dla najlepszego szkolnego klubu kibica w każdej kategorii wiekowej.

2. Regulamin zakłada możliwość dodatkowych nagród przyznawanych w trakcie Turnieju przez np. organizacje sportowe, dyrektorów szkół czy władze lokalne. Organizator zastrzega sobie jednak konieczność uzgodnienia z nim wszelkich spraw związanych z przekazaniem tych nagród.

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy