Stypendia Mistrzowie Matematyki
Scrolluj dalej
08/09/2015

Fundacja VIVE Serce Dzieciom uruchomiła kolejny Program Stypendialny – Mistrzowie Matematyki, na który przeznaczono kwotę 40 tys. zł. Program finansowany jest w 65% przez Fundację mBanku i w 35% przez Fundację VIVE Serce Dzieciom. Partnerami Programu są również Kuratorium Oświaty w Kielcach i Instytut Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Program skierowany jest do uczniów z województwa świętokrzyskiego, którzy ukończyli szkołę podstawową i są na tym samym etapie naukowym: mają przerobiony ten sam zakres materiału. Przepustką do Programu są nie tylko wyniki w nauce składających wnioski stypendialne, ale również ich udział w konkursach. Istotnym warunkiem przyszłych stypendystów jest sytuacja materialna w rodzinie (kwota maks. przypadająca na członka rodziny to 1100 zł netto i 1300 zł netto w przypadku dzieci niepełnosprawnych).

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu, po czym należy wypełnić wniosek i wysłać go do 30 września 2015 na adres Fundacji VIVE Serce Dzieciom.

UWAGA: zmiana w Regulaminie
W związku z nowym sposobem oceny „Sprawdzianu kompetencji dla klasy szóstej szkoły podstawowej” w roku 2014/15 wprowadzonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, ulega zmianie regulamin w rozdziale IV § 5 pkt. 6. „PUNKTACJA za wyniki sprawdzianu kończącego szkołę podstawową”.

Obecnie PUNKTACJA za wyniki egzaminu z matematyki na zakończenie szkoły podstawowej wygląda następująco:

PUNKTACJA za wyniki egzaminu z matematyki na zakończenie szkoły podstawowej 2015-2016

Dokumenty programu Mistrzowie Matematyki:
Regulamin 2015/2016 – pobierz
Regulamin 2015/2016 – pobierz
Wniosek 2015/2016 – pobierz

 

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy