Światowy Dzień Wolontariatu
Scrolluj dalej
05/12/2010

Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Innym określeniem jest ochotnik (choć ten wyraz ma też inne znaczenia). Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. (cytat pochodzi z Wikipedii)

Wolontariusze Fundacji – Stypendyści KORAB-u i VIVE , to wszystko wiecie, bo jesteście z Fundacją. Niektórzy od lat, niektórzy od kilku miesięcy; w Waszych sercach, głowach, dłoniach jest PRZYSZŁOŚĆ – na Was czekają słabsi, bezradni, ciężko chorzy, biedni. Ci ze szkolnego korytarza, z klasy, osiedla, mniejszego lub większego miasta.

Jesteście wspaniali.
Fundacja VIVE Serce Dzieciom

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy