Tak wielu czeka na pomoc…
Scrolluj dalej
31/03/2016

Szanowni Państwo

Minął okres ponad roku od chwili, w której wspólnie z Panem Tomaszem Strząbałą  zwracaliśmy się do Państwa o pomoc w trudnych chwilach choroby nowotworowej Pana Tomasza Strząbały. Nie spodziewaliśmy się tak ogromnego odzewu i wsparcia z Państwa strony, za co pozostajemy niezmiernie wdzięczni.

W chwili obecnej stan zdrowia Pana Tomasza Strząbały istotnie poprawił się dzięki leczeniu które podjął w Polsce, w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku w Gliwicach.

Leczenie w Klinice w Stanach Zjednoczonych, jak się okazało już po przeprowadzonej akcji gromadzenia środków na ten cel, stało się niemożliwe z uwagi na koszty, które ostatecznie zostały określone na kwotę w znaczny sposób przewyższający pierwotnie wskazywaną sumę 1 mln zł. W takiej sytuacji Pan Tomasz Strząbała podjął raz jeszcze poszukiwania skutecznego leczenia w Polsce. Okazało się, iż leczenie takie jest możliwe w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku w Gliwicach, które cały czas kontynuuje.

Państwa środki przekazane na podjęcie przez Pana Tomasza Strząbałę leczenia w Klinice w Stanach Zjednoczonych nie zostały wykorzystane w powyższy sposób i nie przewiduje się, aby mogły być w ten sposób wydatkowane.

Pan Tomasz Strząbała pozostając wdzięcznym za wsparcie z Państwa strony,  nie chce pozostawać w chwili obecnej  biernym wobec innych osób chorych, czy też dotkniętych przez los.

Pan Tomasz Strząbała nadal współpracuje z Fundacją VIVE Serce Dzieciom przy udziale której gromadzone były środki na leczenie w Stanach Zjednoczonych. Z kolei Fundacja nasza od lat wspiera w ramach swoich statutowych działań Dzieci cierpiące na różne choroby.

Mając na względzie powyższe, razem z Panem Tomaszem Strzębałą podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu zgromadzonych z udziałem Państwa środków właśnie na pomoc chorym Dzieciom w ramach prowadzonego przez Fundację VIVE Serce Dzieciom – Programu SOS, ufając iż będzie to pozostawało  w zgodzie także z Państwa wolą.

W przypadku, w którym mieliby Państwo inne zdanie co do przeznaczenia ofiarowanych środków, prosimy o kontakt z Fundacją za pośrednictwem maila: fundacja@vive.com.pl  lub listowanie na adres siedziby Fundacji: 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6  – w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 roku.  Upływ tego terminu będzie równoznaczny z akceptacją nowego przeznaczenia środków.

 

Z góry dziękuję Państwu wierząc w Państwa wielkoduszność i zrozumienie czego mieliśmy zaszczyt doświadczyć z Państwa strony.

Prezes Zarządu Fundacji VIVE Serce Dzieciom

Grażyna Jarosz

TAK WIELU CZEKA NA POMOC…

Szanowni Państwo,
minął okres ponad roku od chwili, w której wspólnie z Panem Tomaszem Strząbałą zwracaliśmy się do Państwa o pomoc w trudnych chwilach choroby nowotworowej Pana Tomasza Strząbały. Nie spodziewaliśmy się tak ogromnego odzewu i wsparcia z Państwa strony, za co pozostajemy niezmiernie wdzięczni.
W chwili obecnej stan zdrowia Pana Tomasza Strząbały istotnie poprawił się dzięki leczeniu, które podjął w Polsce, w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku w Gliwicach.

Leczenie w klinice w Stanach Zjednoczonych, jak się okazało już po przeprowadzonej akcji gromadzenia środków na ten cel, stało się niemożliwe z uwagi na koszty, które ostatecznie zostały określone na kwotę w znaczny sposób przewyższający pierwotnie wskazywaną sumę 1 mln PLN. W takiej sytuacji Pan Tomasz Strząbała podjął raz jeszcze poszukiwania skutecznego leczenia w Polsce. Okazało się, iż leczenie takie jest możliwe w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku w Gliwicach, które cały czas kontynuuje.
Państwa środki przekazane na podjęcie przez Pana Tomasza Strząbałę leczenia w Klinice w Stanach Zjednoczonych nie zostały wykorzystane w powyższy sposób i nie przewiduje się aby mogły być w ten sposób wydatkowane.
Pan Tomasz Strząbała pozostając wdzięcznym za wsparcie z Państwa strony, nie chce pozostawać w chwili obecnej biernym wobec innych osób chorych, czy też dotkniętych przez los.
Pan Tomasz Strząbała nadal współpracuje z Fundacją VIVE Serce Dzieciom przy udziale której gromadzone były środki na leczenie w Stanach Zjednoczonych. Z kolei Fundacja nasza od lat wspiera w ramach swoich statutowych działań Dzieci cierpiące na różne choroby.
Mając na względzie powyższe, razem z Panem Tomaszem Strzębałą podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu zgromadzonych z udziałem Państwa środków właśnie na pomoc chorym Dzieciom w ramach prowadzonego przez Fundację VIVE Serce Dzieciom – Programu SOS ufając, iż będzie to pozostawało w zgodzie także z Państwa wolą
W przypadku, w którym mieliby Państwo inne zdanie co do przeznaczenia ofiarowanych środków prosimy o kontakt z Fundacją za pośrednictwem maila: fundacja@vive.com.pl lub listownie na adres siedziby Fundacji: 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6 – w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 roku. Upływ tego terminu będzie równoznaczny z akceptacją nowego przeznaczenia środków.

Z góry dziękuję Państwu wierząc w Państwa wielkoduszność i zrozumienie, czego mieliśmy zaszczyt doświadczyć z Państwa strony.

Prezes Zarządu Fundacji VIVE Serce Dzieciom
Grażyna Jarosz

Opublikowany przez Fundacja VIVE Serce Dzieciom na 31 marca 2016

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy