Europejski Tygodzień Zmniejszania Odpadów w przedszkolach

Dzisiaj rozpoczyna się Europejski Tydzień Zmniejszania Odpadów (EWWR). Jest to inicjatywa mającą na celu promowanie wdrażania działań podnoszących poziom świadomości na temat zrównoważonego zarządzania zasobami i odpadami. Hasłem są postulaty: Reduce, Reuse, Recycle.