Wyjazdowe posiedzenie Kapituły
Scrolluj dalej
02/03/2015

Podsumowanie pierwszego semestru roku szkolnego 2014/15 odbyło się w szczególnym miejscu. Na zaproszenie Pana Marcina Skowrona Kapituła spotkała się w Opatowie w Miodowym Młynie.

Wcześniej odwiedziła „Dziuplaków” w Szkole Podstawowej nr 3. Pan Burmistrz Leszek Kopeć i Pani Wiceburmistrz Ewa Kondek oraz członkowie Kapituły Maria Malec, Beata Rachoń, Ewa Rzepecka i Dariusz Kubalski gratulowali uczniom sukcesów w nauce i wręczyli im paczki pełne słodyczy przygotowane przez prezes Fundacji VIVE Serce Dzieciom Grażynę Jarosz. Radości było co nie miara. 🙂

W Opatowie prezes Fundacji przedstawiła sytuację finansową Programu. Od 2008 roku na działania dotyczące stypendystów: stypendia, wyjazdy letnie, warsztaty, projekty, w których uczestniczyli stypendyści wydano kwotę 814 514 tys. zł. Stypendia LPS KORAB otrzymało 112 uczniów o łącznej wysokości 287 tys. zł. O nagrodzenie dodatkowymi premiami stypendystów, którzy wnieśli największy wkład w rozwój wolontariatu LPS KORAB w obecnym roku szkolnym, byli najaktywniejsi i osiągnęli najwyższe wyniki w nauce zawnioskowała koordynator Programu Beata Rachoń. Kapituła po wysłuchaniu opinii o wynikach w nauce i pracy wolontaryjnej stypendystów, podjęła decyzję o przyznaniu dodatkowych 500 zł dla każdej z następującym osób:

Kamil Cepil – za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowy wolontariat
Magdalena Fydrych – za aktywność w pracy wolontaryjnej i redakcyjnej: prowadzenie logistyki dyżurów wolontariuszy w Dziupli Naukowej, opracowywanie materiałów z działań wszystkich uczestników LPS KORAB na stronę www i Facebook.
Radosław Grabka – za wzorowy wolontariat i aktywność podczas imprez plenerowych dla dzieci, oraz bardzo dobre wyniki w nauce.
Paweł Jacak – za bardzo dobre wyniki w nauce, najwyższa średnia wśród uczestników tegorocznej edycji stypendiów i wzorowy wolontariat
Michał Kaleta – za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowy wolontariat.
Patrycja Mularczyk – za bardzo dobre wyniki w nauce najwyższy wzrost średniej ocen przedmiotowych w stosunku do roku ubiegłego
Anita Oszczypała – za wzorowa pracę wolontaryjną
Iga Wosińska – za bardzo dobre wyniki w nauce i działalność wolontaryjną

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy