Projekty zrealizowane
Scrolluj dalej

Bezpiecznego Nowego Roku – 2007

Zapobieganie agresji i przemocy poprzez propagowanie pozytywnych  wzorców w społeczeństwie oraz aktywizowanie dzieci i młodzieży  w działania na rzecz społeczeństwa „Bezpiecznego Nowego Roku”

2007 rok – środki: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Poprzez podjęte działania udało się dotrzeć w jednym czasie z intensywną informacją o przemocy do młodzieży szkolnej i rodziców nauczycieli – dużej grupy osób mieszkających  na terenie gminy Morawica, rozbudzić świadomość społeczną na temat przyczyn,  skutków, form i sposobów radzenia sobie z problemami z obszarów agresji i przemocy.
Publikacja kalendarza na 2008 rok, w którym znalazły się wyłonione w konkursie plastycznym  prace dzieci, oraz rozdanie go wszystkim uczniom gimnazjów i liceum, nauczycielom,  w konsekwencji spowodowało rozpowszechnienie wiedzy na temat przemocy, pomoc młodym ludziom w jednoznacznej interpretacji zachowań agresywnych.
Kalendarz, który pojawił się w domach sprowokował rozmowy rodzinne na temat  zjawiska przemocy oraz pozwolił dotrzeć do ludzi – mieszkańców gminy – z informacją  o formach pomocy ofiarom przemocy i miejscach, gdzie można uzyskać fachową pomoc. W 4 gimnazjach i liceum na terenie gminy Morawica utworzono uczniowskie komitety do spraw przeciwdziałania przemocy. Podczas spotkań edukacyjnych i warsztatowych  przeszkolono młodych ludzi w zakresie rozpoznawania i identyfikowania aktów przemocy,  sposobów radzenia sobie w takich sytuacjach, miejsc, gdzie mogą uzyskać wsparcie.  Młodzi ludzie otrzymali rzetelną wiedzę, a także zaszczepiona została w nich idea wolontariatu,  pracy na rzecz swoich społeczności szkolnych w porozumieniu i przy współpracy z nauczycielami.  Uczniowskie komitety do spraw przeciwdziałania przemocy spotykają się także  po okresie realizacji projektu.

bez

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy