Projekty zrealizowane
Scrolluj dalej

Poprzez działania podjęte podczas realizacji projektu udało się dotrzeć w jednym czasie z intensywną informacją o przemocy do młodzieży szkolnej i ich rodziców mieszkających na terenie gminy Morawica – rozbudzić świadomość społeczną na temat przyczyn, skutków, form i sposobów radzenia sobie z problemami z obszarów agresji i przemocy.
W czterech gimnazjach i liceum na terenie gminy Morawica utworzono uczniowskie komitety do spraw przeciwdziałania przemocy. Podczas spotkań edukacyjnych i warsztatowych przeszkolono młodych ludzi w zakresie rozpoznawania i identyfikowania aktów przemocy. Wskazano miejsca, gdzie mogą uzyskać wsparcie. Młodzi ludzie otrzymali rzetelną wiedzę, a także zaszczepiona została w nich idea wolontariatu – pracy na rzecz swoich społeczności szkolnych w porozumieniu i przy współpracy z nauczycielami.
Efektem końcowym projektu było rozdanie wszystkim uczniom kalendarza na 2008 rok z wyłonionymi w drodze konkursu pracami dzieci na temat przemocy.

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy