Dbam o świat od najmłodszych lat
Scrolluj dalej

                                                                  

Fundacja VIVE Serce Dzieciom wspólnie z Wydawnictwem MAC Edukacja realizuje projekt „Dbam o świat od najmłodszych lat” promujący ochronę środowiska. Prowadzony jest on w dwóch cyklach – wiosennym, kiedy obchodzony jest Dzień Ziemi i jesiennym w czasie Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów. Kadra menedżerska Grupy VIVE i MAC czyta dzieciom w przedszkolach opowiadanie z eko-morałem. Najmłodsi uczą się poprzez zabawę, sprzątając zaśmieconą planszę lasu, segregacji odpadów. Edukacja dzieci ma za zadanie uczyć najmłodszych dbałości o Ziemię.

Europejski Tydzień Redukcji Odpadów (European Week for Waste Reduction – EWWR) to coroczna inicjatywa mająca na celu promowanie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz właściwego postępowania z już wytworzonymi odpadami.

Projekt wpisuje się w wydarzenia mające na celu podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie nowego podejścia do zarządzania zasobami naturalnymi oraz gospodarowania odpadami tj. wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym. Mają one za zadanie wskazać na problem związany ze zwiększającą się ilością wytwarzanych odpadów ale jednocześnie na możliwości radzenia sobie z nim. Do takich rozwiązań należy m. in. selektywne zbieranie odpadów, w skutek czego zyskujemy czysty surowiec z przeznaczeniem do recyklingu lub innych form odzysku.

W Europie i Świecie każdego roku wytwarza się miliardy ton śmieci. Odpady zanieczyszczają środowisko oraz przyczyniają się do zwiększonej emisji gazów cieplarnianych, a co za tym idzie – zmian klimatycznych. Działania realizowane w ramach projektu odnoszą się do zasady „3R” – reduce (zapobiegaj powstawaniu), reuse (ponownie używaj), recycle (poddawaj recyklingowi), która stanowi jeden z filarów zrównoważonego rozwoju.

 

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy