„Informacje 2020”
Scrolluj dalej

Rusza czwarta edycja konkursu „Recycling na miarę” organizowanego przez Fundację VIVE Serce Dzieciom i Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach, którego tematem jest problem ochrony środowiska.  Człowiek świadomie, bądź nieświadomie niszczy świat zanieczyszczając różnymi odpadami najbliższe sobie otoczenie. W Polsce każda osoba jest producentem aż 325 kg odpadów w ciągu roku kalendarzowego, które zalegając na wysypiskach uwalniają trujące substancje do wód i gleb. Wyjściem z tej sytuacji jest budowanie spalarni do utylizacji śmieci. Jednak głównym sposobem przeciwdziałania zanieczyszczeniom odpadami jest ich segregacja i recycling – produkcja towarów nadających się do ponownego użytku. Tytuł konkursu 2020 to „Alarm dla Ziemi”.  Ma on na celu:

  1. Propagowanie wiedzy na temat nurtu textail upcycling, którego założeniem jest pokazanie różnych możliwości przetwarzania wtórnego odpadów tekstylnych, papierowych i plastikowych w wyniku którego powstają produkty o wartości wyższej niż przetwarzane surowce. Proces ten pozwala zmniejszyć zarówno ilość odpadów, jak i ilość materiałów wykorzystywanych w produkcji pierwotnej.
  2. Propagowanie wiedzy dotyczącej możliwości powtórnego wykorzystania odpadów oraz popularyzację zachowań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
  3. Promowanie idei, możliwości i prostoty recyklingu.
  4. Dostrzeganiu zależności między człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem i wpływy postaw proekologicznych, w tym selektywnej zbiórki odpadów na stan środowiska naturalnego i jego zasobów.
  5. Pobudzanie kreatywnego myślenia, które może stać się pomysłem na oszczędność.
  6. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.
  7. Wyrabianie poczucia estetyki.
  8. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy