„INFORMACJE RECYCLING NA MIARĘ 2022”
Scrolluj dalej

Ogłoszenie przez Sejm RP rok 2022 Rokiem Polskiego Romantyzmu, to doskonały temat do przygotowania obrazów opartych o utwory romantyków. Stąd tegoroczna edycja Konkursu „Recyclingu na miarę” ma tytuł „Romantyczna tradycja”. Wybór epoki romantyzmu do projektu pokaże dzieciom, jak ta epoka promowała polską kulturę, patriotyzm i ogólnie polskość.
Artysta w dobie romantyzmu był wieszczem, przewodnikiem narodu. Jego słowa przelane na papier miały zachęcać do walki, dodawać otuchy w trudnych czasach, wspierać ludzi w dążeniu do wolności. Charakterystyczna była również fascynacja ludowością. Pod wpływem wierszy, dramatów, bajek, baśni, opowiadań, utworów muzycznych czy obrazów romantyków dzieci biorące udział w Konkursie wyczarować mogą różnorodne prace plastyczne.

Konkurs będzie 2 etapowy:
1 etap szkolny:
Zadaniem uczniów będzie przygotowanie szkicu z wybranego przez siebie utworu literackiego, muzycznego lub artystów malarzy tworzących w okresie romantyzmu polskiego. Szkic wykonany ma być na podłożu płaskim wielkości A3 (297×420 mm).
Nauczyciel prowadzący Konkurs w Szkole wraz z osobami zaproszonymi do szkolnej Kapituły dokona oceny prac i wybierze 2 najlepsze, których autorzy wezmą udział w 2. etapie Konkursu.
We własnym zakresie, wykorzystując odpady tekstylne, plastikowe czy papierowe pozyskane w domu, uczniowie narysowany szkic przygotują do dalszej części zadania, tj. wykończenia obrazu poprzez wyklejenie podczas dnia finałowego.

2 etap w Muzeum Narodowym w Kielcach:
Uczniowie, na przygotowanych szkicach, wykańczać będą obrazy w czasie 2 godzin wykorzystując dowolne surowce wtórne (papier, plastik, tekstylia) wcześniej przygotowane w Szkole.
Wyklejanie prac odbywać się będzie przy współpracy z nauczycielem prowadzącym Konkurs w danej Szkole oraz pracownikami Działu Edukacji Muzeum Narodowego.

Ważne terminy:
Zgłoszenia szkół: 7 – 15 listopada 2022
Informacja o zakwalifikowaniu szkoły do Konkursu – 16 listopada 2022
1 etap szkolny: do 9 grudnia 2022
2 etap w Muzeum Narodowym w Kielcach połączony z uroczystym wręczeniem nagród: 12 grudnia 2022
Realizacja nagród finansowych: do 20 grudnia 2022r.; dla 12 uczniów wartości 200 zł. każda, dla Szkoły, do której uczęszcza uczeń – 400 zł.

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy