Projekty zrealizowane
Scrolluj dalej

Kurs instruktora piłki ręcznej

Projekt realizowany w partnerstwie z KS VIVE Targi Kielce dla nauczycieli wychowania fizycznego z województwa świętokrzyskiego w dwóch edycjach – w pierwszej 120 osób, w drugiej 90.

Badanie potrzeb nauczycieli podczas realizacji każdej Małej Ligi Piłki Ręcznej, zgłaszane uwagi oraz własne obserwacje wyłoniły problem braku możliwości rozwoju osobistego nauczycieli, przy jednoczesnym dużym zapotrzebowaniu na podnoszenie kwalifikacji. Fundacja przeprowadziła ankietę w kwietniu 2009 roku na reprezentatywnej 7% grupie nauczycieli w-f z regionu tj. wśród 130 uczestników specjalistycznego szkolenia ŚCDN dla nauczycieli sportowych oraz drogą e-mailową wśród 70 trenerów MLPR. Ankieta wykazała, że 150 osób! chętnie przystąpiłoby do udziału w kursie na „Instruktora sportu ze specjalnością piłki ręcznej”.  Fundacja pozyskała środki wygrywając konkurs ogłoszony ze środków PO KL. Kurs prowadzony był w 3 grupach po 40 osób w pierwszej edycji i w 3 grupach po 30 osób w drugiej edycji. Był całkowicie nieodpłatny, przeprowadzony w cyklu czteromiesięcznych szkoleń podczas 3 dniowych zjazdów. Zajęcia prowadzili instruktorzy, którzy sami kiedyś grali w piłkę ręczną w ekstraklasie, a obecnie są wykładowcami i trenerami. Kurs kończył się egzaminem, po zdaniu którego beneficjenci otrzymali z Ministerstwa Sportu i Turystki legitymację instruktora piłki ręcznej.

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy