„MAŁA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ 2007 – REGULAMIN”
Scrolluj dalej

REGULAMIN 4. TURNIEJU MAŁEJ LIGI PIŁKI RĘCZNEJ

§1

1. Zespoły zgłaszają się do turnieju dobrowolnie.

2. Pełną odpowiedzialność za drużynę ponosi jej opiekun = trener.

3. Zespół zgłoszony do turnieju reprezentuje swoją szkołę.

4. Turniej rozgrywany jest w trzech kategoriach wiekowych:

 • szkoły podstawowe
 • szkoły gimnazjalne
 • szkoły ponadgimnazjalne

5. Przebieg spotkania nadzoruje i rozstrzyga wszystkie spory minimum dwóch sędziów z ŚZPR.

 

§2

1. W grze biorą udział dwie drużyny po maksymalnie 14 zawodników (7 na boisku i 7 rezerwowych).

2. Celem gry jest zdobycie większej ilości bramek niż drużyna przeciwna.

3. Gol jest zdobyty wówczas jeśli piłka całym swym obwodem przekroczy linię bramkową i znajdzie się w bramce.

4. Piłka może być rzucana, popychana, łapana, uderzana i zatrzymywana.

5. Zawodnicy mogą dotykać piłki wszystkimi częściami ciała oprócz podudzia i stóp.

6. Gracz będący w posiadaniu piłki może ją podać, kozłować lub trzymać nie dłużej niż 3 sekundy. Nie może również wykonać więcej niż trzech kroków trzymając piłkę. Tylko bramkarz znajdujący się w polu bramkowym jest zwolniony  z przestrzegania tych zasad.

7. W przypadku naruszenia pola bramkowego przez zawodnika atakującego zarządzany jest rzut od bramki.

8. Jeżeli piłka odbije się od bramki, bramkarza, bądź innego zawodnika i uderzy w sufit bądź urządzenia pod sufitem zarządzany jest rzut z linii bocznej.

9. Jeżeli zarządzony jest rzut wolny bezpośredni w ostatnich sekundach pierwszej i drugiej polowy, rzut wykonuje tylko jeden zawodnik atakujący, a zawodnicy obydwu drużyn muszą zachować od niego odległość co najmniej 3 metrów. Przy tym rzucie zawodnicy obrony nie mogą dokonywać zmian, a w drużynie atakującej może być dokonana jedna zmiana zawodnika wykonującego rzut.

10. Zawodnicy muszą być ubrani w jednolite stroje, składające się ze spodenek i koszulek, opatrzonych numerami. Numery na plecach muszą być widoczne dla obserwatorów spotkania. Podczas meczu nie wolno nosić biżuterii i okularów w twardych oprawkach oraz innych przedmiotów, mogących narażać na niebezpieczeństwo graczy.

11. Bramkarze występują w koszulkach różniących się od pozostałych zawodników.

12. Osoba z drużyny odpowiedzialna za nią, bierze udział w losowaniu i reprezentuje ją we wszystkich sprawach.

13.  W każdej połowie spotkania trener może wziąć jeden czas dla swojej drużyny.

14. Zmiany zawodników dokonywane są w strefie zmian.

15. Mecz rozpoczyna drużyna, która wygrała piłkę w losowaniu sędziowskim. Po zdobyciu bramki przez jedną z drużyn, zespół, który stracił bramkę wznawia grę rzutem ze środka boiska.

16. Rozgrywki odbywają się w trzech grupach wiekowych.

Każda podzielona jest na 4 grupy, w skład których wchodzą zwycięzcy z poprzedniej edycji Małej Ligi w kolejności;

do pierwszej – zwycięzca

do drugiej –  drużyna z 4 pozycji

do trzeciej – drużyna z 2 pozycji

do czwartej – drużyna z 3 pozycji

pozostałe drużyny są dolosowywane. W skład jednej grupy może wchodzić maksymalnie 6 zespołów

17. Mecz trwa

 • w fazie ELIMINACJI:

wszystkie grupy wiekowe  2 x 10 minut

 • w fazie ĆWIERĆFINAŁÓW:

dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych –  2 x 15 minut

dla szkół podstawowych  –  2 x 12 minut

 • w fazie FINAŁÓW:

dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych –  2 x 20 minut

dla szkół podstawowych  –  2 x 15 minut

We wszystkich fazach przerwa między pierwszą i drugą połową trwa 5 minut

18. Sposób wyłaniania zwycięzców Małej Ligi w każdej z grup:

 • w fazie ELIMINACJI

zespoły biorące udział w turnieju rozgrywają mecze eliminacyjne systemem „każdy z każdym”. Z grupy wychodzą dwie najlepsze drużyny

 • w fazie ĆWIERĆFINAŁÓW:

zespoły biorące udział w turnieju rozgrywają mecze eliminacyjne systemem „każdy z każdym”. Z grupy wychodzą dwie najlepsze drużyny

 • w fazie PÓŁFINAŁÓW:

zespoły rozegrają mecze „na krzyż” – pierwszy A z drugim B, pierwszy B z drugim A

 • w fazie FINAŁÓW:

mecz o pierwsze miejsce zagrają drużyny, które zajęły pierwsze miejsca w półfinałach;

mecz o trzecie miejsce – drużyny z drugiego miejsca w półfinałach

19. O kolejności drużyn w tabeli na etapie ELIMINACJI, ĆWIERĆFINAŁÓW, PÓŁFINAŁÓW i FINAŁU  decydują:

 • zdobyte punkty
 • stosunek bramek pomiędzy zainteresowanymi drużynami

Jeżeli dwa lub więcej zespołów uzyska tę samą liczbę punktów, to wyższe miejsce w tabeli uzyskuje zespół, który uzyskał kolejno:

a/ większą liczbę zdobytych punktów pomiędzy zainteresowanymi zespołami

b/ dodatnią różnicę bramek pomiędzy zainteresowanymi zespołami

c/ liczbę zdobytych bramek pomiędzy zainteresowanymi zespołami

d/ dodatnią liczbę bramek we wszystkich meczach

e/ liczbę zdobytych bramek we wszystkich meczach

 

§3

Organizator turnieju zapewnia:

 • opiekę medyczną;
 • obsadę sędziowską;
 • napoje dla każdej z drużyn;
 • poczęstunek dla każdej z drużyn;
 • ubezpieczenie uczestników turnieju;
 • każdej zgłaszającej się drużynie – piłkę do piłki ręcznej.

 

§4

Nagrody:

 • Każda ze szkół biorąca udział w turnieju otrzyma „DYPLOM UCZESTNICTWA”.
 • Drużyny, które dotrą do półfinałów otrzymują kolejno:
  • 4 miejsce – dyplom za zajęcie IV miejsca; Puchar;  koszulki z nadrukiem MLPR.
  • 3 miejsce – dyplom za zajęcie III miejsca; Puchar;  koszulki z nadrukiem MLPR.
  • 2 miejsce – dyplom za zajęcie II miejsca;  Puchar;   koszulki z nadrukiem MLPR.
  • 1 miejsce – dyplom za zajęcie  I miejsce;   Puchar;  koszulki z nadrukiem MLPR + 10 piłek do piłki ręcznej.
 •        Nagrody indywidualne dla zawodników:
  • najlepszy zawodnik – dyplom, statuetka, kurs prawa jazdy (szkoły średnie) lub rower (gimnazjum i szkoły podstawowe);
  • najlepszy strzelec  –   dyplom, statuetka, kurs prawa jazdy (szkoły średnie) lub rower (gimnazjum i szkoły podstawowe);
  • najlepszy bramkarz –  dyplom, statuetka, kurs prawa jazdy (szkoły średnie) lub rower (gimnazjum i szkoły podstawowe)
 • Nagrody dla trenerów:
  • dla każdego – dyplom;
  • dla dwunastu, których drużyny dotrą do półfinałów –  torba, dres lub inne akcesoria sportowe
 • Nagroda Prezesa KS VIVE KIELCE dla najlepszego szkolnego klubu kibica.
 • Regulamin zakłada możliwość dodatkowych nagród przyznawanych w trakcie Turnieju przez organizacje sportowe, dyrektorów szkół czy władze lokalne. Organizator zastrzega sobie jednak konieczność uzgodnienia z nim wszelkich spraw związanych z przekazaniem tych nagród.

§5

Postanowienia końcowe

W przypadku, gdyby w niniejszym Regulaminie nie zostały zawarte istotne dla rozgrywek kwestie, obowiązują zasady z ogólnego Regulaminu

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy