„Mała Liga Piłki Ręcznej 2008 – Regulamin”
Scrolluj dalej

REGULAMIN 5. TURNIEJU MAŁEJ LIGI PIŁKI RĘCZNEJ

 

§1

 1. Zespoły zgłaszają się do turnieju dobrowolnie.

2. Pełną odpowiedzialność za drużynę ponosi jej opiekun = trener.

3. Zespół zgłoszony do turnieju reprezentuje swoją szkołę.

4. Turniej rozgrywany jest w trzech kategoriach wiekowych:

 • szkoły podstawowe
 • szkoły gimnazjalne
 • szkoły ponadgimnazjalne

§2 

1. W grze biorą udział dwie drużyny po maksymalnie 14 zawodników (7 na boisku i 7 rezerwowych).

2. Celem gry jest zdobycie większej ilości bramek niż drużyna przeciwna.

3. Gol jest zdobyty wówczas jeśli piłka całym swym obwodem przekroczy linię bramkową i znajdzie się w bramce.

4. Piłka może być rzucana, popychana, łapana, uderzana i zatrzymywana.

5. Zawodnicy mogą dotykać piłki wszystkimi częściami ciała oprócz podudzia i stóp.

6. Gracz będący w posiadaniu piłki może ją podać, kozłować lub trzymać nie dłużej niż 3 sekundy.  Nie może również wykonać więcej niż trzech kroków trzymając piłkę. Tylko bramkarz znajdujący się w polu bramkowym jest zwolniony  z przestrzegania tych zasad.

7. W przypadku naruszenia pola bramkowego przez zawodnika atakującego zarządzany jest rzut od bramki.

8. Jeżeli piłka odbije się od bramki, bramkarza, bądź innego zawodnika i uderzy w sufit bądź urządzenia pod sufitem zarządzany jest rzut z linii bocznej.

9. Jeżeli zarządzony jest rzut wolny bezpośredni w ostatnich sekundach pierwszej i drugiej polowy, rzut wykonuje tylko jeden zawodnik atakujący, a zawodnicy obydwu drużyn muszą zachować od niego odległość co najmniej 3 metrów. Przy tym rzucie zawodnicy obrony nie mogą dokonywać zmian, a w drużynie atakującej może być dokonana jedna zmiana zawodnika wykonującego rzut.

10. Zawodnicy muszą być ubrani w jednolite stroje, składające się ze spodenek i koszulek, opatrzonych numerami. Numery na plecach muszą być widoczne dla obserwatorów spotkania. Podczas meczu nie wolno nosić biżuterii i okularów w twardych oprawkach oraz innych przedmiotów, mogących narażać na niebezpieczeństwo graczy.

11. Bramkarze występują w koszulkach różniących się od pozostałych zawodników.

12. Osoba z drużyny odpowiedzialna za nią, bierze udział w losowaniu i reprezentuje ją we wszystkich sprawach.

13.  W każdej połowie spotkania trener może wziąć jeden czas dla swojej drużyny.

14. Zmiany zawodników dokonywane są w strefie zmian.

15. W każdej z grup zespoły biorące udział w turnieju rozgrywają mecze eliminacyjne systemem „każdy z każdym”.

16. Mecz rozpoczyna drużyna, która wygrała piłkę w losowaniu sędziowskim. Po zdobyciu bramki przez jedną z drużyn, zespół, który stracił bramkę wznawia grę rzutem ze środka boiska.

17. Mecz trwa

 • w fazie ELIMINACJI:

wszystkie grupy wiekowe    –  2 x 10 minut

 • w fazie ĆWIERĆ i PÓŁFINAŁÓW:

dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych –  2 x 15 minut

dla szkół podstawowych  –  2 x 12 minut

 • w fazie FINAŁÓW:

dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych –  2 x 20 minut

dla szkół podstawowych  –  2 x 15 minut

We wszystkich fazach przerwa między pierwszą i drugą połową trwa 5 minut

18. Awans do dalszej fazy rozgrywek wywalczą te drużyny, które w swych grupach zajmą pierwsze miejsca. O kolejności drużyn w tabeli decydują:

 • zdobyte punkty
 • stosunek bramek pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

Jeżeli dwa lub więcej zespołów uzyska tę samą liczbę punktów, to wyższe miejsce w tabeli uzyskuje zespół, który uzyskał kolejno:

a/ większą liczbę zdobytych punktów pomiędzy zainteresowanymi zespołami

b/ dodatnią różnicę bramek pomiędzy zainteresowanymi zespołami

c/ liczbę zdobytych bramek pomiędzy zainteresowanymi zespołami

d/ dodatnia liczbę bramek we wszystkich meczach

e/ liczbę zdobytych bramek we wszystkich meczach

 • mecz bezpośredni
 • rzuty karne w przypadku remisu „meczu bezpośredniego”

19. W finałach spotkają się 4 najlepsze drużyny wyłonione w półfinałach. O tym, kto rozegra mecz o pierwsze i trzecie miejsce, zadecydują pojedynki tzw. „na krzyż”  rozegrane we wszystkich grupach wiekowych pomiędzy zwycięskimi drużynami z ćwierćfinałów.

§ 3

Organizator turnieju zapewnia:

 1. opiekę medyczną;
 2. obsadę sędziowską;
 3. napoje dla każdej z drużyn;
 4. poczęstunek dla każdej z drużyn;
 5. ubezpieczenie uczestników turnieju;
 6. każdej zgłaszającej się drużynie – piłkę do piłki ręcznej.

§4

1. Nagrody:

Każda ze szkół i każdy zawodnik turnieju otrzymują  „DYPLOM UCZESTNICTWA”.

– Drużyny, które dotrą do półfinałów otrzymują kolejno:

 • 4 miejsce – dyplom za zajęcie IV miejsca; Puchar;  koszulki z nadrukiem MLPR.
 • 3 miejsce – dyplom za zajęcie III miejsca; Puchar;  koszulki z nadrukiem MLPR.
 • 2 miejsce – dyplom za zajęcie II miejsca;  Puchar;   koszulki z nadrukiem MLPR.
 • 1 miejsce – dyplom za zajęcie I miejsce;   Puchar;  koszulki z nadrukiem MLPR  + 10 piłek do piłki ręcznej.

– Nagrody indywidualne dla zawodników z każdej kategorii wiekowej:

 • najlepszy zawodnik – dyplom, statuetka, nagroda rzeczowa;
 • najlepszy strzelec  –   dyplom, statuetka, nagroda rzeczowa;
 • najlepszy bramkarz –  dyplom, statuetka, nagroda rzeczowa;

– Nagrody dla trenerów:

 • dla każdego – dyplom, koszulka z logiem Małej Ligi Piłki Ręcznej
 • dla dwunastu, których drużyny dotrą do półfinałów –  nagroda rzeczowa;

 

– Nagroda Prezesa KS VIVE KIELCE dla najlepszego szkolnego klubu kibica w każdej kategorii wiekowej.

2. Regulamin zakłada możliwość dodatkowych nagród przyznawanych w trakcie Turnieju przez np. organizacje sportowe, dyrektorów szkół czy władze lokalne. Organizator zastrzega sobie jednak konieczność uzgodnienia z nim wszelkich spraw związanych z przekazaniem tych nagród.

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy